Det sker

mar
7
ons
Borgermøde om handleplanen for Jyderups udviklingsprojekter Skarridsøsalen
mar 7 kl. 19:00 – 21:00
Borgermøde om handleplanen for Jyderups udviklingsprojekter @ Skarridsøsalen | Jyderup | Danmark

Kommunalbestyrelsen har besluttet at igangsætte udarbejdelsen af en handleplan for Jyderups udviklingsprojekter herunder også en samlet vurdering af, hvordan lokalområdet kan få mest gavn af de afsatte midler til renovering af børnehuset Sølyst og af, hvordan der kan skabes attraktive idrætsfaciliteter ved anvendelse af de afsatte anlægsmidler til idrætsfaciliteterne i Jyderup i årene 2018 og 2019. Læs mere om handleplanen her

Det er et meget spændende og løfterigt projekt, som kommunen hermed har igangsat. Styregruppen for lokalforum Jyderup vil orientere om det igangsatte arbejde og formanden for det helt nye projektudvalg for udvikling af lokalområder, Lars Quist har lovet også at deltage. Lars Quist vil nok mest lytte, da han er nyvalgt medlem af den nye kommunalbestyrelse og dermed ikke har deltaget i de forudgående drøftelser. Det forventes, at det vil være projektudvalget, der i første omgang skal modtage og drøfte den handleplan, der skal være færdig umiddelbart efter sommerferien 2018.

På mødet vil der også blive mulighed for at spørge ind til andre igangværende projekter.

 

mar
20
tirs
Generalforsamling i Jyderup Antenneforening
mar 20 kl. 19:00
Generalforsamling i Jyderup Antenneforening

Jyderup Antenneforening afholder generalforsamling tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19.00 i Jyderuphallen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter:

a. Valg af dirigent.
b. Valg af 2 stemmetællere.
c. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
d. Aflæggelse af årsregnskab.
e. Beslutning om et evt. overskuds anvendelse.
f. Indkomne forslag.
g. Fastsættelse af årsbidrag fra medlemmer for det
løbende år samt tilslutningsbidrag for nye medlemmer.
h. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
i. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
j. Eventuelt.

Se mere på www.jyderup.net
Indkomne forslag vil efter forslagsstillers ønske blive offentliggjort.
Med venlig hilsen
Ivan Frederiksen
Jyderup Antenneforening
if@jyderup.net

mar
21
ons
Generalforsamling i Jyderup Løbe- og Motionsklub
mar 21 kl. 19:30
Generalforsamling i Jyderup Løbe- og Motionsklub

Der indbydes til generalforsamling i Jyderup Løbe- og Motionsklub:
Onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.30 i Jyderup Hallen.
Spisning kl. 18.30.
Dagsorden iflg. vedtægter.
Menu iflg. traditionen.
Se mere på www.jlmk.dk
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Lukket for kommentarer.