Det sker

jun
6
ons
HUSK! Borgermøde om den færdige handleplan Skarridssøsalen
jun 6 kl. 19:00
HUSK! Borgermøde om den færdige handleplan @ Skarridssøsalen | Jyderup | Danmark

Styregruppen for lokalforum indbyder til borgermøde onsdag den 6. juni kl. 19.00 i Skarridsøsalen. Der er to emner på dagsordenen: Orientering om indholdet af handleplanen for Jyderup og om politiets nye tryghedsambassadørordning.
Arbejdet med handleplanen, der bliver udarbejdet i 4 temagrupper sammensat af borgere og kommunale medarbejdere, afsluttes den 28. maj, hvorefter handleplanen vil blive fremsendt til politikerne. På borgermødet vil en repræsentant fra hver gruppe fortælle om planens indhold, og der vil blive mulighed for at stille uddybende spørgsmål, dels om planen og dels om den videre proces.
I første om gang vil projektudvalget for udvikling af lokalområder drøfte handleplanen, og efterfølgende vil den komme til drøftelse i kommunalbestyrelsen den 27. juni. Efter sommerferien vil dele af handleplanen blive drøftet i relevante politiske udvalg, og det vil blive vurderet om dele af planen skal indarbejdes i budgettet for 2019 og de efterfølgende overslagsår.
Beslutningen om udarbejdelse af en handleplan for Jyderup blev truffet af det daværende byråd den 13. december 2017. Læs mere om beslutningen her.

Midt- og Vestsjællands Politi har iværksat et projekt ”Tryghedsambassadør”. Meget kort fortalt handler projektet om at optimere trygheden hos borgerne i samarbejde mellem de lokale borgere, repræsenteret af en Tryghedsambassadør, og den lokale områdebetjent. Tidligere lærer og og kontakt til SSP-arbejdet (samarbejdet mellem Skole, Sociale myndigheder og Politiet) Preben Olsen fra Jyderup har påtaget sig at være Jyderups tryghedsambassadør. Preben Olsen vil på mødet fortæller om intentionerne med den nye indsats.

 

 

 

 

Lukket for kommentarer.