Høringer

Holbæk kommune har tradition for at sende planer i forhøring, hvilket sikrer borgerne de bedste muligheder for at få indflydelse på planerne.
Uanset om det er forhøringer eller almindelige høringer, vil styregruppen sikre, at de planer, der har betydning for vort område enten bliver drøftet i styregruppen, en relevant projektgruppe eller på et borgermøde. Som hovedregel vil der altid blive afgivet et høringssvar.
Alle planer, der sendes i forhøring eller høring, vil blive vist på denne side, ligesom høringssvarene vil være placeret her.
NB Høringer fra f.eks. Banedanmark og Vejdirektoratet medtages også på denne side.

Mere generelt henvises til kommunens høringsportal

Planer i forhøring eller høring

28. juni 2017: Der er nu udarbejdet en lokalplan for præstegårdsområdet i Jyderup. Planen vil gøre det muligt at etablere restaurant og/eller meget andet i den tidligere præstegård. Lokalplanen er i høring fra 27/6 til den 28/8. Der er offentligt møde om lokalplanen den 9/8 kl. 18.30 i “Præstegården”, Holbækvej 122. Læs her om lokalplanforslaget eller Læs her hele lokalplanforslaget

Høringssvar

Godkendte planer

7. marts 2017: Den tidligere præstegård vil fortsat eksistere, men præstegården ønskes nu anvendt til restaurant, gårdbutik, forsamlingshus og bed and breakfast. For at muliggøre den ønskede anvendelse skal lokalplanen ændres. Inden arbejde med den nye lokalplan går i gang er der mulighed for at komme med bemærkninger til de nye planer. Læs her om fordebatten.

Styregruppen har ikke modtaget reaktioner i forbindelse med fordebatten og har derfor heller ikke fremsendt bemærkninger til planmyndigheden. Det er styregruppens opfattelse, at en ændring af lokalplanen – som beskrevet – er i god overensstemmele med de ønsker, borgerne fremkom med på borgermødet om bevarelse af præstegården og dens udlænger (10/5-16).

Juni  2016: Byrådet har besluttet at reducere i indeværende års budget og har udsendt reduceringsforslagene i høring  med kort tidsfrist.

Høringssvar fra styregruppen 23/6 2016

Lagt på hjemmesiden den 22/11 2016.

Lukket for kommentarer.