Høringer

Holbæk kommune har tradition for at sende planer i forhøring, hvilket sikrer borgerne de bedste muligheder for at få indflydelse på planerne.
Uanset om det er forhøringer eller almindelige høringer, vil styregruppen sikre, at de planer, der har betydning for vort område enten bliver drøftet i styregruppen, en relevant projektgruppe eller på et borgermøde. Som hovedregel vil der altid blive afgivet et høringssvar.
Alle planer, der sendes i forhøring eller høring, vil blive vist på denne side, ligesom høringssvarene vil være placeret her.
NB Høringer fra f.eks. Banedanmark og Vejdirektoratet medtages også på denne side.

Mere generelt henvises til kommunens høringsportal

Planer i forhøring eller høring

Høringssvar

Godkendte planer

Juni  2016: Byrådet har besluttet at reducere i indeværende års budget og har udsendt reduceringsforslagene i høring  med kort tidsfrist.

Høringssvar fra styregruppen 23/6 2016

Lagt på hjemmesiden den 22/11 2016.

Lukket for kommentarer.