Høringer

Holbæk kommune har tradition for at sende planer i forhøring, hvilket sikrer borgerne de bedste muligheder for at få indflydelse på planerne.
Uanset om det er forhøringer eller almindelige høringer, vil styregruppen sikre, at de planer, der har betydning for vort område enten bliver drøftet i styregruppen, en relevant projektgruppe eller på et borgermøde. Som hovedregel vil der altid blive afgivet et høringssvar.
Alle planer, der sendes i forhøring eller høring, vil blive vist på denne side, ligesom høringssvarene vil være placeret her.
NB Høringer fra f.eks. Banedanmark og Vejdirektoratet medtages også på denne side.

Mere generelt henvises til kommunens høringsportal

Planer i forhøring eller høring

Høringssvar

19. januar 2018: Der er udarbejdet forslag til ny kommuneplan for perioden 2017 til 2029 (revideres hvert 4. år). Forslaget er i høring fra den 6. november 2017 til den 26. februar 2018.

Læs mere om kommuneplanforslaget på dette opslag

4. september 2017: Der er udarbejdet et forslag til lokalplan for et område omkring Søbæksvej/Søbæksparken (brandtomten). Planen vil give mulighed for at etablere omkring 60 boliger i tæt/lav bebyggelse med rækkehuse i ét eller to planer.
Helhedsplanen for Jyderup anbefaler, at der i nærheden af stationen og bymidten meget gerne må ske en byfortætning. Lokalforum har derfor i en dialog med kommunens planlæggere været positiv over for en lokalplan med en tæt/lav bebyggelse. Det har dog været en forudsætning, at der stilles krav om et bæredygtigt byggeri. Der har også været en forventning om, at et boligområde med mindre huse i en tæt bebyggelse udformes så der skabes et godt bo-miljø med plads til fællesaktiviteter. Lokalplanforslagets illustrationsplan viser ikke et attraktivt og veldisponeret boligområde!
Lokalplanen er i høring fra 4/9 til den 6/10. Der er offentligt møde om lokalplanen torsdag den 21/9 kl. 18.30 i Skarridsøsalen  (Skarridsøgade 37). Læs lokalplanforslaget her eller hent lokalplanforslaget som pdf-fil.

Styregruppen har afgivet høringssvar dels på baggrund af borgermødet d. 21/9 og dels på baggrund af Helhedsplanen for Jyderup.

Læs hele høringsvaret 

Trafikgruppen har ligeledes afgivet høringsvar.

28. juni 2017: Der er nu udarbejdet en lokalplan for præstegårdsområdet i Jyderup. Planen vil gøre det muligt at etablere restaurant og/eller meget andet i den tidligere præstegård. Lokalplanen er i høring fra 27/6 til den 28/8. Der er offentligt møde om lokalplanen den 9/8 kl. 18.30 i “Præstegården”, Holbækvej 122. Læs her om lokalplanforslaget eller Læs her hele lokalplanforslaget

Styregruppen har ikke modtaget henvendelse omkring lokalplanen. Da styregruppe opfatter lokalplanen som dækkende for borgernes ønsker til området har styregruppen ikke fundet anledning til at udarbejde høringssvar, se eventuelt referatet fra borgermødet om præstegården den 9.august 2017

Lokalplanen er godkendt af byrådet den 25. oktober 2017

7. marts 2017: Den tidligere præstegård vil fortsat eksistere, men præstegården ønskes nu anvendt til restaurant, gårdbutik, forsamlingshus og bed and breakfast. For at muliggøre den ønskede anvendelse skal lokalplanen ændres. Inden arbejde med den nye lokalplan går i gang er der mulighed for at komme med bemærkninger til de nye planer. Læs her om fordebatten.

Styregruppen har ikke modtaget reaktioner i forbindelse med fordebatten og har derfor heller ikke fremsendt bemærkninger til planmyndigheden. Det er styregruppens opfattelse, at en ændring af lokalplanen – som beskrevet – er i god overensstemmele med de ønsker, borgerne fremkom med på borgermødet om bevarelse af præstegården og dens udlænger (10/5-16).

Juni  2016: Byrådet har besluttet at reducere i indeværende års budget og har udsendt reduceringsforslagene i høring  med kort tidsfrist.

Høringssvar fra styregruppen 23/6 2016

Lagt på hjemmesiden den 22/11 2016.

Lukket for kommentarer.