Udbudte puljer

Holbæk kommune har en række puljer til mange formål herunder også en del, der er relevante for vort lokalområde:

Aktivitetspuljen
Frivillige og foreninger kan frit søge midler til alle former for frivillighedsprojekter. Der kan løbende indsendes ansøgninger. Frivilligrådet holder møde ca. én gang i kvartalet og træffer her beslutning om bevillinger.
Læs om aktivitetspuljen. 

Lokalområdernes Udviklingspulje
Byrådet har i 2017 afsat 300.000 kroner til Lokalområdernes Udviklingspulje, der går til lokal udvikling og forskønnelse i de 17 lokalområder i kommunen.

Læs mere om årets pulje i dette opslag

Kultur- og fritidspuljer
På Kultur- og Fritidsområdet har foreninger mulighed for at søge støtte til kulturelle arrangementer og udstyr. I 2016 var fristen d. 1. juni.

Vækstudvalgets puljer
Den gode ide, det skæve initiativ eller et grydeklart projekt, der bare lige mangler det sidste økonomiske skub for at kunne flyve!
Der er to puljer:

  • Indsatser i lokalområder (med et samlet budget på 1 mio. kr. årligt.): Puljen skal støtte og udvikle de lokale potentialer, der findes, og midlerne skal bruges til at gøre områder mere attraktive bosætnings- og arbejdspladsmæssigt.
  • Indsatser i lokalområdernes større og mindre byer (med et samlet budget på 1 mio.kr. årligt). Formålet med puljen er at skabe udvikling i større og mindre byer, så bysamfundene kan vokse og vækste som led i at skabe og fastholde arbejdspladser og levende bysamfund.

Vækstudvalget træffer beslutningen om, hvilke projekter, der inden for den økonomiske ramme opfylder kriterierne, og som derfor kan modtage støtte.
Der er frist for ansøgning fire gange årligt: 1. marts, 19. april, 22. august og 18. oktober. Ansøgning skal være kommunen i hænde senest en af de dage.
Læs om vækstudvalgets puljer.

Lukket for kommentarer.