Handleplan for Jyderup

Den 13. december 2017 besluttede det daværende byråd at igangsætte en handleplan for Jyderups udviklingsprojekter.

Efter et omfattende arbejde i 4 temagrupper med deltagelse af kommunale medarbejdere og borgerrepræsentanter fra Jyderup var planen klar til politisk behandling fra 4. juni 2018.

Læs Jyderup Handleplan ved klik på billedet til højre

Denne del af hjemmesiden vil følge det videre arbejde med handleplanen. Dels den politiske proces i de politiske udvalg og i kommunalbestyrelsen og dels de afledte projekter, der følger af de beslutninger, der forhåbentlig vil blive truffet på baggrund af handleplanen. Siden er opbygget kronologisk, således at de nyeste beslutninger hele tiden vil ligge øverst:

 

Den politiske proces og de afledte handlinger: 

18.06.18: Økonomiudvalget har møde den 20. juni , hvor handleplanen drøftes på baggrund af indstillingen fra projektudvalget for Udvikling af lokalområder. Fra dette møde må det forventes,, at der foreligger en indstilling til kommunalbestyrelsens møde den 27. juni

Læs dagsordenpunktet til mødet den 20. juni.
En eller to dage efter mødets afholdelse vil ovenstående link være til referatet fra mødet.

07.06.18: Projektudvalget drøfter handleplanen for første gang og træffer en række beslutninger som efterfølgende skal drøftes i kommunens økonomiudvalg og endeligt besluttes af kommunalbestyrelsen (27/6-18).
I tilknytning til sagsfremstillingen er der udarbejdet 3 bilag.
Bilag 1 er hele handleplanen, bilag 2 er en komprimeret udgave af handleplanen med alle temagruppernes anbefalinger, og bilag 3 er en skematisk beskrivelse af økonomiske og administrative konsekvenser af de enkelte delprojekter.

07.06.18: Kommunalbestyrelsen har nedsat et projektudvalg for udvikling af lokal områder ofte forkortet til PULO. Det er dette udvalg, der primært arbejder med handleplanen for Jyderup, medens de enkelte fagudvalg efterfølgende vil behandle de konkrete sager, som projektudvalget og kommunalbestyrelsen prioriterer.

Lukket for kommentarer.