Nyhedslister

Lokalforum har hidtil med jævne mellemrum udsendt nyhedsbreve til ca. 100 borgere, som har tilmeldt sig vores mailliste. Nyhedsbrevene er udsendt som mail og foreligger derfor ikke som dokumenter.
Pr. 1. august 2016 er vores hjemmeside fuldt opdateret og vil herefter rumme alle de nyheder, vi hidtil har udsendt som nyhedsbreve. Dermed er nyhedsbrevene i nogen grad overflødige, men vi tror, at en del borgere fortsat vil være glade for på en mere direkte måde at blive gjort opmærksom på, at der nu er noget nyt i lokalforums lokalområde. Det vil vi fremover sikre på to måder:

Facebook.
På Facebooksiden Jyderup.dk vil vi løbende skrive kote bemærkninger om de nyheder, vi slår op på hjemmesiden. Bruger du Facebook, håber vi, at du vil gøre Jyderup.dk til én af dine faste sider, så du altid er a’jour med, hvad der foregår i vort område.

Nyhedsliste
Vi opretholder vores mailliste og udsender med jævne mellemrum – minimum 1 gang om måneden – en nyhedsliste med en oversigt over de seneste nyheder på hjemmesiden.  Alle, der aktuelt står på maillisten, vil automatisk får tilsendt Nyhedslisten. Hvis du gerne vil slettes eller omvendt gerne vil skrives på maillisten, kan du blot skrive til Nyhedslistens redaktør:

Preben Gajhede
Mail: preben.gajhede@mail.dk

Lukket for kommentarer.