Borgermøder

Oplæg til og referater fra borgermøder vil ofte være knyttet til de enkelte projekter og vil i disse tilfælde altid være placeret under det enkelte projekt. På denne side vil alle borgermøder blive annonceret og efterfølgende vil der foreligge referater:

Indbydelse, dagsorden og eventuelle oplæg

Referater 

Styregruppen for lokalforum indbyder til borgermøde med information om kommunalbestyrelsens beslutning om at igangsætte udarbejdelsen af en handleplan for Jyderups udviklingsprojekter. Borgermødet finder sted Onsdag den 7. marts kl. 19.00 i Skarridssalen. Læs indbydelsen her eller om handleplanen her.

Holbæk kommune indbyder til borgermøde om høring af lokalplanforslag for et boligområde omkring Søbæksvej/Søbæksparken (brandtomten) i Skarridsøsalen torsdag den 21. september 2017 kl. 18.30. Læs mere om høringen.

Holbæk kommune indbyder til borgermøde om høring af nyt lokalplanforslag for Jyderup præstegård den 9. august 2017 kl. 18.30 i præstegården. Læs mere om høringen.

Lørdag den 20. maj indbyder lokalforums styregruppe til åbent hus med præsentation af Jyderups projekter.
Flest mulige af de projektansvarlige vil være til stede på Café Habibi den 20/5 mellem klokken 10 og 12 for at fortælle om deres projekt og besvare spørgsmål omkring projektet- så kig indenfor, få en kop kaffe, og få lidt mere at vide om, hvad der sker i byen. Styregruppen vil også være repræsenteret for at kunne svare på spørgsmål om styregruppens arbejde og om lokalforum.

Der er ikke udarbejdet referat, da det var et åbent hus arrangement, hvor man kunne gå rundt og tale med de projektansvarlige. Omkring 15 borgere kiggede indenfor i løbet af formiddagen.

Jyderup Fonden indbyder til årsmøde tirsdag d. 25. april 2017 kl. 17.30 til 18.30 i Jyderup Hallens store mødelokale. På mødet vælges én borgerrepræsentant til fondens bestyrelse.

Læs mødets dagsorden 

Borgermøde om lokalforum og om revision af helhedsplanens idékatalog torsdag d. 9. marts 2017 kl. 19.30 i Skarridsøsalen.

Læs mere om mødets to punkter:

  1. Skal lokalforum omdannes til en forening? 
  2. Revision af helhedsplanens idékatalog

Borgermøde om den tidligere rådhusbygnings fremtid og bibliotekets placering tirsdag d. 13. december kl. 19 i Skarridsøsalen.

Mødet er aflyst.

Læs mere om baggrunden for aflysningen.

Borgermøde i november 2016 med evaluering af lokalforums nye rammer. Tid og sted er ikke fastlagt. Læs om rammerne her.
1.11.16: Mødet er fastlagt til mandag den 21. november 2016 kl. 19.00 i Skarridssøsalen. Mødets dagsorden fastlægges den 8/11 og offentliggøres her på siden omkring den 10.
13.11.16 Dagsorden

Borgermøde om integration. Mødet har været annonceret til d. 18/8, men er foreløbig udsat på ubestemt tid.
Mødet er efterfølgende flyttet til mandag den 31. oktober 2016

Der er ikke udarbejdet referat fra dette møde.

Borgermøde den 10. maj 2016 om eventuel nedrivning af præstegårdens udlænger. Læs om oplægget til mødet under projekt Præstegården.

Borgermøde den 27. april 2016 med orientering om Jyderup Fonden og valg af en borgerrepræsentant til Jyderup Fonden.

Der blev ikke udarbejdet referat fra mødet, men det kan nævnes, at Steffen Jacobsen blev valgt. Læs eventuelt mere om  Jyderup Fonden. 

Borgermøde den 28. februar 2016 om eventuel etablering af en hundeskov i Jyderup. Læs om oplægget til mødet under projekt Hundeskov i Jyderup.

Lukket for kommentarer.