Byfornyelse, mulighed for tilskud fra Holbæk kommune

Holbæk kommune vil vi gerne understøtte en positiv udvikling i det åbne land og i byer med færre end 5000 indbyggere ved at gøre brug af statens midler til landsbyfornyelse. Det betyder, at også ejere af ejendomme i Jyderup vil kunne søge om at få andel i disse midler:

Klik på billedet for at hente informationsbeskrivelsen, lige til at læse eller printe.

Ansøgningsskemaet er også lige til at printe.

Billedet er ikke fra Jyderup, men viser med al tydelighed hvad tanken er bag de nye tilskudsmuligheder.

LÆR FOR LIVET i Jyderup

Lær for Livet søger frivillige mentorer til børn i Jyderup og omegn.
Vil du hjælpe et anbragt barn med lektierne cirka én gang om ugen?
Som mentor skal du være stabil og have lyst til at bidrage med lektiehjælp og kulturelle oplevelser 3-4 gange om måneden.

Som mentor får du:

  • To-dages introduktionskursus
  • Tre årlige supervisioner med lokale mentorer
  • Netværk med andre mentorer i hele landet

Og ikke mindst muligheden for at gøre et stykke meningsfyldt, frivilligt arbejde, der gør en forskel for et anbragt barn.
Kontakt Anne Katrine Heegaard på mobil 61 15 44 64 eller mail annekatrine@laerforlivet.dk, hvis det er noget for dig.
Læs mere om Lær for Livet på vores hjemmeside: www.laerforlivet.dk

Tilskud til realisering af gode ideer

Holbæk kommune har i 2017 en pulje på 300.000 kr. til udvikling/forskønnelse i lokalområderne. Enhver, der har et projekt, der lever op til nedenstående,  kan søge denne pulje:

  • Projektet skal bidrage til udvikling eller forskønnelse af lokalområderne udenfor Holbæk by i Holbæk kommune
  • Projektet skal komme det lokale fællesskab til gavn
  • Projektet skal komme en bred kreds af borgere til gavn
  • Der kan søges om det fulde beløb til et projekt, eller til en del af beløbet
  • Der kan ikke søges midler til projekter der efterfølgende pålægger Holbæk Kommune driftsudgifter til fx vedligehold
  • Der gives ikke puljemidler til alkohol, stoffer og tobak, eller til projekter med stødende, racistisk, uetisk eller ulovligt indhold
  • Der kan ikke ydes tilskud til erhvervsdrivende eller til privat ejendom

Ansøgningsfristen er den 15. maj 2017, så der er tid til at arbejde lidt med de gode ideer. Ansøgningerne bliver vurderet og indstillet (til byrådet) af et udvalg bestående af 7 politikere og 7 andre borgere.

Ansøgningerne skal ikke godkendes lokalt, men alle er naturligvis velkomne til at kontakte de eksisterende projektgrupper for råd og vejledning og/eller eventuelt samarbejde om nye projekter. Undertegnede er også til rådighed for for eventuelle spørgsmål.

Ansøgningsskema og yderligere oplysninger findes på kommunens hjemmeside:http://holbaek.dk/politik/holbaek-i-faellesskab/lokal-udvikling/lokalomraadernes-udviklingspulje/ 

Preben Gajhede, tlf. 2225 9475 eller på mail preben.gajhede@mail.dk

 

 

Køreplanskift 11. december 2016 – se om din bus er berørt

Søndag den 11. december er der ændringer på mange tog- og buslinjer. Det betyder nye køreplaner, nye ruter og nye linjenumre. Se om din tog- eller buslinje er berørt.

Du skal være opmærksom på, at der i de kommende uger løbende bliver skiftet køreplantavler på stoppestederne, så de viser de nye køreplaner.
Du kan derfor kortvarigt opleve, at der sidder nye køreplaner, som endnu ikke er trådt i kraft.

Nye køreplaner i Holbæk Kommune – oversigt over ændringer i kommunen. OBS Linje 420 og Lokaltog Tølløsebanen får først nye køreplaner 18. december 2016.

Rejseplanen er blevet opdateret med de nye køreplaner. Husk, at søge på rejser fra søndag den 11. december 2016.

DOT – Din Offentlige Transport viser komplet oversigt over alle berørte buslinjer på Sjælland.

DSB – ny køreplan for fjern- og regionaltog.

Rottebekæmpelse

I de næste par måneder vil relevante ejendomme i landzone, samt landbrug i byzone, få besøg af kommunens rottebekæmper, og bekæmpelse vil blive foretaget, hvor der er rotter.

Tilsyn af rotter i landzonen
Rottebekæmperen vil personligt kontakte ejer eller lejer på ejendommen, men træffes der ikke nogen hjemme, vil der blive afleveret en seddel. Sedlen forklarer, hvordan man skal anmelde rotter til kommunen.
I byzonen sker rottebekæmpelsen kun, efter anmeldelse af rotter til kommunen. Det samme gælder sommerhusområder og områder, hvor der er meddelt dispensation for rotteeftersynet.

Anmeldelse af rotter
Det er alle borgeres pligt at anmelde enhver forekomst af rotter til kommunen. Det skal anmeldes på kommunens hjemmeside på følgende link: http://holbaek.dk/borger/bolig-og-byggeri/skadedyr-og-skimmel/rotter/
På hjemmesiden kan endvidere læses om, hvordan man ser tegn på rotter og Holbæk kommunes handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Nyt rottebekæmpelsesfirma pr. 1. november 2016
Den 1. november vil den kommunale rottebekæmpelse blive varetaget af skadedyrsbekæmpelsesfirmaet Annticimex A/S. I de sidste 4 år har det været Mortalin A/S, som har stået for bekæmpelsen, men Anticicmex A/S har for nylig vundet entreprisen i et udbud. 
Ændringen skulle ikke få nogen betydning for bekæmpelsen af rotter for de enkelte borgere.

Info.: Fra Holbæk Kommune

Opslag 28.10.16: Skal du skrotte din bil?

Ved du hvordan, du sørger for at skrotte din bil korrekt?
Hver fjerde bil bortskaffes på ulovlig vis til stor skade for miljøet. Indlevér din bil til en miljøcertificeret autoophugger og undgå at blive en del af en forbrydelse.
Miljøstyrelsen har skudt en kampagne igang, om at gøre opmærksom på de miljømæssige konsekvenser, der er ved at skrotte en bil forkert.
Læs mere om kampagnen hos Miljøstyrelsen.

Når biler skrottes ulovligt, bliver problematiske stoffer som olie, bremsevæske m.m. i værste fald hældt i nærmeste afløb til stor skade for miljøet.

Du kan også læse mere om skrotning af biler på kommunens hjemmeside.

Info.: Fra Holbæk Komunne