Jyderup og omegn set fra luften

Ivan Frederiksen og Sean Krossing har samlet en masse luftfoto hentet fra det kongelige Bibliotek. Billederne er organiseret så det er nemt at finde de billeder, man kan være interesseret i. Siden rummer også forskelligt informationsmateriale.

 

Facebookgrupper med relation til Jyderup

Dette opslag bliver løbende revideret. Idéen med opslaget er, at give en oversigt over de Facebookgrupper (og sider), der er “borger til borger” relateret her i Jyderup. Sider og grupper, der eksempelvis relaterer til erhvervsvirksomheder og foreninger med flere medtages ikke.  Oversigten vedligeholdes af kommunikationsgruppen, som dog vil være meget afhængig af, at brugerne løbende giver besked om grupper, der er overset eller forkert beskrevet, og om helt nye grupper. Facebook er en meget dynamisk – og uoverskuelig størrelse, så vi bilder os ikke ind, at vi har alt med. Kontakt gerne Preben Gajhede (preben.gajhede@mail.dk) med nye oplysninger.

Facebooksider, typisk med informative opslag:

Administrator

Indhold

Lokalforums kommunikationsgruppe

Sidens formål er at gøre opmærksom på nye opdateringer af byens hjemmeside, www.jyderup.dk. Del gerne denne side med andre, så kendskabet til hjemmesiden bliver så omfattende som overhovedet muligt.

Sidens formål er at gøre opmærksom på nye opdateringer af foreningens hjemmeside, www.jyderupsfremtid.dk. Del gerne denne side med andre, så kendskabet til foreningen bliver så omfattende som overhovedet muligt.

Åbne Facebookgrupper:

Lokalforums kommunikationsgruppe

Gruppens formål er at give mulighed for en generel dialog mellem borgerne om byens udvikling. Projekter eller andre specifikke temaer, kan have egne debatgrupper, se længere nede i denne oversigt. Gruppen er åben for alle, og alle kan gøre enhver til medlem af gruppen. Pr. 8/2-17: 112 medlemmer.

Anders Hjort-Jørgensen
Karin Scharling Jensen
Helle Hoffmann
Benny Lundsted
Flemming Thorsen
Ove S. Nielsen
Jørgen Gybel Jensen

Formålet med denne gruppe er at indsamle viden om 4450 Jyderup, dvs. erindringsglimt om og fotos fra byen, dens kultur, erhverv og folkeliv fra 1874, hvor jernbanen lagde sporene forbi byen, og indtil 1960’erne, hvor Skovvejen ”truede” med at adskille det gamle Jyderup fra stationsbyen.
Alle kan være med, og alle kan gøre alle til medlemmer. Pr. 10/2 – 17: 1099 medlemmer.

Anette Sandholdt Jensen
Søren Bøtker Pedersen

Gruppen skaber kontakt mellem borgerne. Den bruges til efterlysninger, stiller spørgsmål – og svar, bringer gode idéer og informerer om begivenheder. Gruppen er åben for alle, og alle kan gøre alle til medlemmer. Pr. 8/2-17: 1.940 medlemmer.

Anders Hjort-Jørgensen
Poul-Henrik Jensen
Inge-Lis Guldager Nonboe Madsen
Karin Scharling Jensen

Stort set samme indhold som i gruppen Jyderup. Dog med tendens til mest at informere om begivenheder. Alle kan være med, og alle kan gøre alle til medlemmer. Pr. 8/2 – 17: 995 medlemmer.

Søren Bøtker Pedersen

Denne gruppe er for alle dem, der ønsker give en hånd med i det frivillige arbejde for at få udviklet Jyderup by. På siden vil alle projekter, der har brug for frivillig arbejde blive slået op, Her vil du kunne se hvor og hvornår du kan give en hjælpende hånd med i et projekt. Alle kan være med, og alle kan gøre alle til medlemmer. Pr. 8/2 – 17: 92 medlemmer.

Søren Bøtker Pedersen

Gruppen er for alle dem der bruger Jyderup Hundeskov og som gerne vil have information om skoven, samt give en hånd med når vi skal vedligeholde den. Alle kan være med, og alle kan gøre alle til medlemmer. Pr. 9/8 – 17: 167 medlemmer.

Ebbe Nordal

Denne gruppe er for alle, som ønsker at fremme en bæredygtig udvikling i Jyderup.  Alle kan være med, og alle kan gøre alle til medlemmer.
Pr. 8/2 – 17: 18 medlemmer.

Bent Wernay
Gurra Hauksdottir Schmidt

Gruppen søger at skabe et samarbejde mellem husflids-, kunsthåndværkere-og kunstmagere. Man arbejder sammen om skabelse og udstilling af værkerne.
Alle kan være med i gruppen, og alle kan gøre alle til medlemmer.
Pr. 10/2 – 17: 208 medlemmer.

Jannie Hallø

I denne gruppe kan du skrive hvor, hvad og hvornår du træner, hvis du vil have en makker med.
Alle kan være med i gruppen, og alle kan gøre alle til medlemmer.
Pr. 10/2 – 17: 143 medlemmer.

Lukkede Facebookgrupper:

Anita Jensen
Linda Lehmann
Martin Larsen

Lukket gruppe. Navnet fortæller om gruppens formål.
Pr. 8/2 – 17: 5.299 medlemmer.

Anne Fau Greve

Lukket gruppe. Gruppen er skabt med hensigt at dele søde sjove tankevækkende minder. Opdaterende indslag og billeder fra vores barn/ungdom i Jyderup er velkomne..  Pr. 8/2 – 17: 1.309 medlemmer.

Tilskud til realisering af gode ideer

Holbæk kommune har i 2017 en pulje på 300.000 kr. til udvikling/forskønnelse i lokalområderne. Enhver, der har et projekt, der lever op til nedenstående,  kan søge denne pulje:

  • Projektet skal bidrage til udvikling eller forskønnelse af lokalområderne udenfor Holbæk by i Holbæk kommune
  • Projektet skal komme det lokale fællesskab til gavn
  • Projektet skal komme en bred kreds af borgere til gavn
  • Der kan søges om det fulde beløb til et projekt, eller til en del af beløbet
  • Der kan ikke søges midler til projekter der efterfølgende pålægger Holbæk Kommune driftsudgifter til fx vedligehold
  • Der gives ikke puljemidler til alkohol, stoffer og tobak, eller til projekter med stødende, racistisk, uetisk eller ulovligt indhold
  • Der kan ikke ydes tilskud til erhvervsdrivende eller til privat ejendom

Ansøgningsfristen er den 15. maj 2017, så der er tid til at arbejde lidt med de gode ideer. Ansøgningerne bliver vurderet og indstillet (til byrådet) af et udvalg bestående af 7 politikere og 7 andre borgere.

Ansøgningerne skal ikke godkendes lokalt, men alle er naturligvis velkomne til at kontakte de eksisterende projektgrupper for råd og vejledning og/eller eventuelt samarbejde om nye projekter. Undertegnede er også til rådighed for for eventuelle spørgsmål.

Ansøgningsskema og yderligere oplysninger findes på kommunens hjemmeside:http://holbaek.dk/politik/holbaek-i-faellesskab/lokal-udvikling/lokalomraadernes-udviklingspulje/ 

Preben Gajhede, tlf. 2225 9475 eller på mail preben.gajhede@mail.dk

 

 

Naturpark Åmosen – arrangementer i 2017

Naturpark Åmosen har netop udgivet et katalog over en lang række arrangementer i vort område i 2017. Vi vil her på hjemmesiden annoncere de enkelte arrangementer under “Det sker…”, men du kan også vælge at hente hele kataloget (klik på billedet her til højre), så du allerede nu kan notere de arrangementer, der er interessante for dig.

Du kan naturligvis også følge alt om Naturpark Åmosen på hjemmesiden:  www.naturparkaamosen.dk/   eller på Facebook: www.facebook.com/naturparkaamosen/# 

 

Vil du have din nyhed eller et arrangement vist her, så ……

Vil du have din nyhed eller et arrangement vist her, så send en mail til: info@jyderup.dk med dato, sted, tekst/program og et godt billede. Og allerhelst sendt opslaget som en PowerPoint-fil (formatet skal være “Widescreen”. Vælges i fanebladet “Design” og i punktet “Slidestørrelse”).
HUSK OPSLAGET SKAL KUNNE LÆSES INDENFOR 10-15 SEKUNDER, SÅ DER ER IKKE PLADS TIL SÅ MEGET TEKST.

Opslag 01.10.16: Bustrafik i Jyderup/Holmstrup området

Holbæk kommune har indbudt trafikgruppen til møde om den kollektive trafik (buskørsel) i vort område. Desværre kender vi ikke meget til behovet for busforbindelser til og fra Jyderup. Vi efterlyser derfor lokale borgere, der har lyst til at deltage i et møde med undertegnede og en repræsentant fra Holbæk kommune. Hvis du ikke selv ved noget om dette, så kender du måske nogen, der gør, så fortæl om denne mulighed. Undertegnede kan kontaktes på telefon 2225 9475 eller på mail: preben.gajhede@mail.dk.