Biblioteksbygningens anvendelse

Projektbeskrivelse
Det tidligere rådhus på Skarridsøgade, som nu rummer biblioteket, Skarridsøsalen og nogle administrative arbejdspladser, kaldes i dette projekt Biblioteksbygningen. Fra sommeren 2017 vil bygningens 1. og 2. sal være tomme medens biblioteket fortsat vil være placeret i bygningen. Holbæk kommune har i samarbejde med lokalforum nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til anvendelse af bygningens 1. og 2. sal. Arbejdsgruppen skal inddrage borgerne i arbejdet, og derfor er arbejdsgruppen her oprettet som en projektgruppe, således at der kan være åbenhed omkring arbejdet.

Aktuelt  skal kommunalbestyrelsen den 24. oktober (2018) beslutte, om der skal igangsættes et 3-årigt pilotprojekt for anvendelsen af det tidligere rådhus. Såfremt pilotprojektet vælges vil denne side blive projektets side.

Projektansvarlig
Kasper Enevoldsen
Mail: kasha@holb.dk
Tlf: 7236 7531

Projektgruppen
Niels Agerbo
Jesper Jørgensen

 

Arbejdet med projektet:

 

Oplæg til møder

Referater fra møder

Breve og andre dokumenter med tilknytning til projektet

Lukket for kommentarer.