Byudviklingsgruppen

Projektbeskrivelse
Byudviklingsgruppen er en projektgruppe, der regelmæssigt mødes for at drøfte byens fortsatte udvikling i bred forstand. Gruppens drøftelser kan resultere i dannelse af byudviklingsprojekter.

Projektansvarlig = formand for byudviklingsgruppen

Otto Bro-Jørgensen
Mail: ottoogina@gmail.com
Tlf: 2011 9966

Projektgruppen

Erik Madsen
Svend Aage Larsen

Oplæg til møder

Referater fra møder

Breve og andre dokumenter med tilknytning til projektet

Lukket for kommentarer.