Caféhaven

Projektets formål
Holbæk kommunes planafdeling har et indsatsområde omkring midlertidighed i byrummet. Idéen er i en kortere periode at eksperimentere med steder i byrummet, hvor der kan opstå nye mødesteder eller aktiviteter. Da der i Jyderup både er mange tanker og ideer omkring planer for bymidten og borgere, der gerne vil arbejde aktivt med byens udvikling, har planafdelingen opsøgt Jyderup. I en dialog med nogle borgere er der udviklet nogle mulige midlertidige projekter. Dette er et af disse projekter.  Ideen er at foretage en midlertidig lukning af udkørslen ved Café Habibi og etablere et udendørs cafeområde direkte ud til Skarridsøgade. Formålet vil være at bruge et vej- og parkeringsareal på en ny måde for at se, hvilket liv det kan tilføre byen (og hvilke trafikale overvejelser det kan give anledning til). En gennemførelse af projektet kræver som minimum dialog med de borgere og myndigheder, som projektet til sin tid vil berøre. Under “Oplæg til møder” ses planafdelingens oplæg til projektet. Projektet er oprettet her på hjemmesiden den 9. maj 2017.

Projektansvarlig 

Preben Gajhede
Mail: preben.gajhede@mail.dk
Tlf: 2225 9475

Projektgruppen

Svend Aage Larsen
Annette Lund
Per Malmos

Arbejdet i projektgruppen

Referater fra møder

Breve og andre dokumenter i tilknytning til pojektet

Lukket for kommentarer.