Markedstorvet og bibliotekspladsen

Projektets formål
Holbæk kommunes planafdeling har et indsatsområde omkring midlertidighed i byrummet. Idéen er i en kortere periode at eksperimentere med steder i byrummet, hvor der kan opstå nye mødesteder eller aktiviteter. Da der i Jyderup både er mange tanker og ideer omkring planer for bymidten og borgere, der gerne vil arbejde aktivt med byens udvikling, har planafdelingen opsøgt Jyderup. I en dialog med nogle borgere er der udviklet nogle mulige midlertidige projekter. 2 af disse projekter er slået sammen til ét projekt,  hvor der foreslås etableret et multifunktionelt møbel med beplantning på bibliotekspladsen samt placering af byrumsinventar i tilknytning til beplantningsbæltet mellem Bibliotekets og Brugsens parkeringspladser. Formålet er at se, hvad nye aktivitetsmuligheder på bibliotekspladsen kan skabe af liv i byrummet samt at give nye muligheder for f.eks. byens torvedage. En gennemførelse af projektet kræver som minimum dialog med de borgere og myndigheder, som projektet til sin tid vil berøre. Under “Oplæg til møder” ses planafdelingens oplæg til både bibliotekspladsen og markedstorvet. Projektet er oprettet her på hjemmesiden den 9. maj 2017.

Projektansvarlig 

Svend Aage Larsen
Mail: sv.aa.2010@gmail.com
Tlf: 4087 3309

Projektgruppen

Preben Gajhede
Troels Jørgensen
Keld Kargaard
Annette Lund
Per Malmos

Arbejdet i projektgruppen
Holbæk kommunes vækstudvalg har på udvalgsmødet den 16/5 bevilget 50.ooo kr. til dette projekt.

Referater fra møder

Breve og andre dokumenter i tilknytning til pojektet

Lukket for kommentarer.