Tema – Integration

Tema – Integration
Jyderup modtager løbende et mindre antal flygtningen primært fra Syrien og Eritrea. Jyderup Højskole har et antal elever som lærer dansk sprog og kultur og indgår i den Grundtvigske Højskoles almene aktiviteter. Cafe Habibi har til opgave at beskæftige og viderformidle job og praktikpladser af en gruppe på mellem 10 – 12 personer De nye danske borgere er for størstedelens vedkommende placeret i Plejecentret Elmelunden, hvor der er ansat en social pedel til at løse opgaver og skabe samhørighed mellem alle de eksisterende beboere og de nye borgere.
Er du eller din virksomhed interesseret i at indgå aftale om praktikpladser så kontakt Cafe Habibi. Læs om Café Habibi på Facebook

Hvis du vil starte et nyt projekt inden for temaet, kan du kontakte temaets kontaktperson.

Kontaktperson

Poul-Henrik Jensen
Mail: ph@jyderuphojskole.dk

Kontaktpersonens opgaver:

  • Holde styr på, hvilke projekter der er oprettet inden for eget tema
  • Sikre, at der er en projektansvarlig på ethvert projekt i temaet
  • Sikre lukning af projekter, der ikke længere er aktive
  • Vide, hvem der skal informeres/involveres, hvis projektet går på tværs af temaer og/eller kommunen skal involveres
  • Informere styregruppen og kommunikationsgruppen om nye og om afsluttede projekter

Lukket for kommentarer.