Velkommen til nye borgere

Projektbeskrivelse
Holbæk kommune er en bosætningskommune, der lægger stor vægt på at tiltrække nye borgere. Det gøres på mange måder, se f.eks. denne hjemmeside:

www.velkommentilholbæk.dk 

Aktuelt arbejder styregruppen på at få etableret en projektgruppe, der kan etabler en god velkomstordning i vort område. Umiddelbar forestiller vi os et par årlige arrangementer, hvor nye borgere indbydes til at møde andre borgere og høre lidt om byens mange muligheder. Holbæk  kommune bistår gerne.  Hvis du er interesseret i projektet eller har gode ideer til indhold må du meget gerne kontakte Preben Gajhede, mail: preben.gajhede@mail.dk  tlf. 2225 9575

 

ProjektansvarligProjektgruppen

Oplæg til møder

Referater fra møder

Breve og andre dokumenter med tilknytning til projektet

Lukket for kommentarer.