Hundeskov i Jyderup

Projektbeskrivelse
En del borgere i Jyderup har efterlyst en hundeskov. Projektets formål er at finde et egnet sted og at skabe de nødvendige rammer for etableringen af hundeskoven.

Projektgruppen har udpeget et område mellem Sølyst Skovvej, Dyremosevej, Skovengen og Skovvejen som et område, der kan benyttes til formålet

Der har været afholdt borgermøde om projektet, se herunder.

Debatten om projektet kan følges på Facebook i gruppen “Hundeskov i Jyderup JA TAk”.

01.08.16: Opdatering i forhold til nedenstående projektbeskrivelse fra oktober 2015:
Økonom: 50.000 kr. plus moms. Søges via fonde, men der gennemføres også en indsamling blandt kommende brugere og borgere i 3. kvartal 2016.
Tidshorisont: Afhænger af, hvor hurtigt penegen kan skaffes, men forventet ibrugtagning 1. april 2017.
Behovet for frivillige: Der er behov for frivillige til at ryddeden strækning, hvor hegnet skal stå samt til nedgravning af pæle.

15.12.16: Opdatering:
Vi har modtaget tilsagn fra Friluftsrådet om, at de gerne vil støtte projektet med 37.500 kr. ud af det samlede budget på 75.000 kr. Det betyder, at vi nu har 45.000 kr. Der mangler således 30.000 kr., men vi har også ansøgninger ude ved to fonde og frivilligpuljen i Holbæk Kommune. Vi er meget fortrøstningsfulde i forhold til at få skaffet de sidste penge.
Da vi nu har indsamlet så stor en del af det samlede beløb, at projektet ser ud til at blive realiseret, vil vi i januar igangsætte en crowdfunding, så alle fremtidige brugere også får mulighed for at støtte projektet.

20.01.17: Opdatering
Frivillig rådet i Holbæk kommune har bevilget penge til projektet, som nu råder over 60.000 kr.

16.02.17: Opdatering
Så er der nyt omkring etableringen af hundeskoven.
Vi har nu fået tilsagn om i alt 65.000 kr. ud af de 75.000 kr. der skal bruges for at etablere hundeskoven
Friluftsrådet 37.500 kr.
Frivillighedspuljen i Holbæk 13.000 kr.
Jyderups Fremtid 5.000 kr.
Privat sponsor 5.000 kr.
Privat sponsor 3.000 kr.
Privat sponsor 2.000 kr.
Vi er så sikre på at det kan lykkes os at skaffe de sidste 10.000 kr., så vi nu sætter indsamlingen hos de kommende brugere i gang.
Vi håber, at de kommende brugere har lyst til at donere et engangsbeløb for at få en hundeskov. Alle beløb er velkommen.
Indbetalingen kan ske via mobil pay på mobil nr. 93 86 67 01 i teksten skrives Hundeskov. Pengene går ind på en konto, som administreres af foreningen Jyderups Fremtid, så der er ingen privatpersoner der har råderet over de indbetalte penge og pengene vil kunne tilbagebetales, såfremt projektet ikke bliver til noget.
Hvis man ikke kan indbetale via mobil pay er man meget velkommen til at kontakte medlemmerne i projektgruppen, så finder vi en løsning.
Vi vil løbende orientere på Facebook https://www.facebook.com/groups/1430402800601075/?fref=ts , om hvor meget der er blevet doneret fra brugerne.

 

Projektansvarlig

Søren Bøtker Pedersen
Mail: sbp@aktiv-proces.dk
Tlf: 4070 8252

Projektgruppen

Thorkild Wisbech

Placering

Breve og andre dokumenter med tilknytning til projektet

Lukket for kommentarer.