Virksomheder til erhvervsforening søges

Jyderup Erhvervsforening søger friske erhvervsmedlemmer til at støtte op om udviklingen af byen.

Både selvstændige og virksomheder kan tegne et medlemsskab. Og pengene er givet godt ud. Hvert år laver erhvervsforeningen mange aktiviteter i Jyderup, til glæde for alle dem som bor her. Uden en aktiv forening ville der godt nok være lidt tomt. Erhvervsforeningen er taknemmelig alene for den støtte der ligger i kontingentet.

Kontakt Anders Baagland i Expert Nordvestsjælland tlf. 40161606 eller Kim Tolstrup tlf. 30912616.

 

Borgere til fremtid søges

Jyderups Fremtid, en forening der udvikler Jyderup – en by i naturen.

Foreningen blev stiftet i 2014 og dens vigtigste opgaver er at skaffe økonomi til udviklingsprojekter til gavn for Jyderup by og at medvirke til at skabe torve, kunst, arkader og nedslagspunkter i byen.

Udviklingen skal fortsætte og med en dedikeret forening der kan skaffe midler, kan Jyderup fortsat blive udviklet. Foreningen vil f.eks. medvirke til at skabe en naturakse langs Skarresø fra Sølyst til campingpladsen, og omdanne Drivsåtskoven til en bypark.

Området er begavet af at have en spændende natur lige rundt om hjørnet og det vil derfor give mening at knytte  Naturpark Åmose tæt til byen.

Borgere med tilknytning til Jyderup kan tegne et støttemedlemskab til kr. 100,- pr år.

Mørkøv og Jyderup ønsker Infoskærme i hele kommunen

Mørkøv er arbejder med at formidle lokale aktiviteter og Jyderup Erhvervsforening har koblet sig på projektet i efteråret.

“Vi er netop i gang med en testfase af systemet, da vi ønsker at give alle lokale en ny mulighed for at opdage de mange kulturelle oplevelser der sker i og nær Jyderup”, udtaler Kim Tolstrup som er praktisk mand på projektet.

Mørkøv Lokalforum startede det hele og arbejder med at udbrede konceptet til alle Holbæk Kommunes 18 lokalområder. Det er så meningen at der skal være lokale folk der kan tage sig af indholdet på skærmene og man har mulighed for at supplere med hinandens begivenheder.

Det er tanken at skærmene skal hænge på steder hvor der færdes mange mennesker og bringe nyheder og påmindelser om musik, begivenheder og andet kulturelt. I Jyderup hænger der allerede 2 stk. Den første kom i drift i Super Brugsen og den anden kom i drift i Jyderup Hallen.

“Både samarbejdet, formen og indholdet er under udvikling, men vi er godt på vej. Skærmene giver mulighed for at vise reklamefilm fra de begivenheder som er tilbagevendende”, slutter Kim Tolstrup.

I Jyderup har foreningen Jyderups Fremtid sponseret midler til indkøb af 5 skærme.

Holbæk nomineret som Årets Iværksætterkommune

Fem kommuner har gjort det ekstra godt i år, når det gælder om at skabe de bedste lokale vækstbetingelser for iværksættere. Heriblandt Holbæk Kommune som nu er nomineret til titlen som Årets Iværksætterkommune 2014.

Konkurrencen Årets Iværksætterkommune er indstiftet af Dansk Erhvervsfremme, og er blevet uddelt siden 2007, og det er første gang, at Holbæk Kommune er blandt de nominerede. De øvrige nominerede er Esbjerg, Horsens, Silkeborg og Vejle kommuner, og vinderen kåres i uge 47 i forbindelse med Danmarks Vækst & Iværksætter Uge.

De nominerede kommuner er alle karakteriserede ved deres tydelige prioritering af iværksætteri som erhvervspolitisk indsatsområde og ved en vedholdende opmærksomhed omkring de faktorer, der kan styrke iværksætternes vækstvilkår. Dommerkomitéen har herunder fremhævet tre punkter blandt hver af kommunernes mange indsatser, som har medvirket til, at de nu er blandt de nominerede. I Holbæks tilfælde er følgende tre indsatsområder fremhævet:

  • Udvikling af populær prototype-portal
  • Opmærksomhed omkring kommunens rolle som kunde
  • Iværksætteri målrettes unge via succesfulde Innovations camps

Holbæk blandt landets mest erhvervsvenlige kommuner

Nomineringen kommer i et år, hvor Holbæk Kommune i flere omgange er blevet fremhævet blandt landets mest erhvervsvenlige kommuner. Umiddelbart før sommerferien kom Dansk Byggeris analyse, hvor Holbæk er placeret som den tredjebedste kommune i landet. I september fulgte så Dansk Industris undersøgelse af erhvervsvenligheden, hvor det blev til en fornem 13. plads blandt de 96 deltagende kommuner. I begge tilfælde er der tale om et spring opad på hele 40 pladser i forhold til 2013. Og i sidste uge (uge 45) offentliggjorde Ejendomsforeningen Danmark således for tredje år i træk deres undersøgelse af, hvilke kommuner der skaber de bedste rammer for ejendomsbrugere og -ejere. Her er Holbæk hoppet fra en plads som nummer 43 til en 10. plads.

Søren Kjærsgaard, Borgmester i Holbæk Kommune

Søren Kjærsgaard, Borgmester i Holbæk Kommune

Det samlede billede glæder Holbæk Kommunes borgmester Søren Kjærsgaard.

– At vi nu bliver nomineret til Årets Iværksætterkommune beviser endnu engang, at vi er på rette vej på erhvervsområdet i Holbæk Kommune. Siden 2010 har vi haft fokus på vækst og vedholdende satset på dialogen og det tætte samarbejde med virksomhederne. Det har blandt andet ført til forbedrede lokale rammevilkår både for etablerede virksomheder og for iværksættere, understreger borgmesteren og fremhæver den nylige afskaffelse af dækningsafgiften og etableringen af regionens største vækstfabrik i 2011 som to milepæle i indsatsen.

Kenny Jensby, som er erhvervsdirektør i Holbæk Erhvervsforum, supplerer:

– Jeg glæder mig naturligvis også over nomineringen. I samarbejde med Holbæk Kommune og det lokale erhvervsliv arbejder vi løbende på, at skabe et godt og innovativt miljø for iværksættere. Det har blandt meget andet resulteret i nyskabelsen – PrototypePortalen.dk – som er etableret med midler fra Industriens Fond. Et unikt webbaseret forum, hvor iværksættere fra hele landet kan finde etablerede Holbæk-virksomheder, der vil hjælpe med at forvandle en god idé til et fysisk produkt – en prototype. Jeg hæfter mig ved, at dommerkomitéen bag kåringen netop har fremhævet dette tiltag som en særlig styrke i Holbæk. Der er en fornem anderkendelse af vores indsats.

Holbæk Erhvervsforum

Flere penge til Holbæk Kommunes børnehuse

Den tidlige indsats hos børn skal opprioriteres. Derfor får børnehusene nu en pose penge til at skabe mere kvalitet, så flere børn kan trives bedre og lære mere.

Der skal investeres i fremtiden. Derfor har byrådet valgt at opprioritere Kommunes dagtilbud. Partierne bag budgetaftalen har næste år sat seks millioner kroner ekstra af til dagtilbudsområdet. Det beløb stiger til ti millioner kroner i 2016 og 20 millioner kroner i 2017.

Udvalget for Børn har besluttet, at pengene i 2015 fordeles mellem distrikterne, i forhold til hvor mange børn der er indskrevet.  Det betyder helt konkret, at børnehusene får bedre mulighed for at skabe kvalitet i hverdagen:

“De ekstra penge kommer til at kunne mærkes. Børnehusene får nu mulighed for at bruge penge og tid til målrettede indsatser, der kan gøre, at de små trives og lærer mere. Det har tidligere været sværere for børnehusene at gennemføre målrettede læringsforløb på grund af mangel på tid og hænder,” forklarer Lars Dinesen, der er formand for Udvalget for Børn.

En investering, der forebygger

Politikernes beslutning ligger i god forlængelse af ny forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI). I en ny rapport fra centret lyder konklusionerne, at blandt andet mere tid til at interagere med barnet kan have en afgørende positiv effekt. Barnet klarer sig bedre i livet, udvikler et mere positivt syn på sig selv og får en bedre uddannelse.

“Endnu flere unge i Holbæk Kommune skal klare sig godt i folkeskolen, så de kan tage en ungdomsuddannelse. Ved at prioritere tidlige indsatser hos de små laver vi en målrettet investering i fremtiden. De tidligere indsatser vil netop give flere børn de forudsætninger, der skal til for at gennemføre folkeskolen og tage en ungdomsuddannelse”, siger Lars Dinesen.

Forslaget kommer fra omstillingsgruppen

Forslaget om opprioritering af dagtilbudsområdet stammer fra omstillingsgruppen Læring og trivsel. Denne gruppe arbejdede i foråret med anbefalinger til byrådet om, hvordan børneområdet kan udvikle sig.  Gruppens opgave var at komme med forslag til, hvordan kommunen for færre penge kan øge børns og unges trivsel og sikre, at de lærer mere.

Både forældre, medarbejdere og politikere sad med i Læring og trivsels-gruppen. Og et af gruppens mange forslag var altså, at hvis man i endnu højere grad satser på at øge trivslen og læringen i dagtilbuddet, vil det give børnene bedre forudsætninger for at klare sig godt i skolen. Det gavner først og fremmest børnene, men det gavner også kommunens økonomi.

60 procent eksportvækst

Virksomhederne i Holbæk Kommune har siden finanskrisen fået sat fart på eksporten. I alt er omsætningen steget med 60 procent, eller hvad der svarer til 600 millioner kroner. Det lover godt for fremtiden, mener borgmester Søren Kjærsgaard.

En stærk kommune med et stærkt erhvervsliv. Det er billedet, som tegnes i rapporten VækstVilkår Holbæk, som giver et indblik i den økonomiske udvikling i Holbæk Kommune. Tallene viser blandt andet, at der i alt er næsten 27.000 job i kommunen, hvoraf ca. 17.000 er i det private erhvervsliv.

– Holbæk Kommune har en stærk tradition for erhvervsliv. Og det er også det billede, der tegner sig i det nye VækstVilkår. Vi er en stærk handelsby, og så har vores virksomheder de seneste år virkelig løftet sig på eksporten. Det er rigtig positivt, fortæller borgmester Søren Kjærsgaard.

Antallet af job inden for kommunegrænsen har de sidste tre år ligget stabilt uden tab af job, og det er faktisk positivt set i forhold til resten af landet og ikke mindst Region Sjælland, der har oplevet et fald.

– Vi står i en situation, hvor vi gerne vil have mere vækst. Det gælder hele Danmark og derfor også Holbæk Kommune. Et af de vigtigste svar er, at vores virksomheder tænker endnu mere internationalt, og virkelig får solgt noget mere ud over landegrænserne, udtaler Søren Kjærsgaard.

Ifølge de seneste opgørelser eksporterer 266 virksomheder fra Holbæk for i alt 1,6 milliarder om året. Det er 600 millioner mere end i 2009.

– Et løft på 600 millioner kroner er rigtig meget, og det er meget positivt. Vi har brug for at løfte eksporten fra vores kommune, og vi kommer fra et forholdsvist lavt niveau. Så de nye tendenser tyder rigtig godt, udtaler borgmesteren.

Lokalt betyder butikslivet og detailhandlen rigtig meget som kommunens største erhverv og her viser VækstVilkår Holbæk Kommune frem som en af stærk handelsby både ift. detail- og engroshandel.

Rapporten viser, at antallet af job inden for engroshandel har været stigende de seneste to år, og udviklingen i antallet af ansatte i detailhandlen har været stabil.

– Der er stor grund til at rose vores handlende både inden for engros og detail. Udviklingen er bedre end vi ser andre steder, hvor der har været et fald i beskæftigelsen. Jeg er meget tilfreds med, at vi ligger over både regions- og landsgennemsnittet, udtaler borgmesteren.

VækstVilkår Holbæk udgives af Center for VækstAnalyse for Vækstforums Sjælland. Den udkommer primo december måned og vil kunne findes påwww.vaekstanalyse.dk/vaekstvilkaar

Videre med fællesskabet

Holbæk Byråd har sat navn på fire omstillingsgrupper, der i foråret 2015 skal finde nye løsninger på fremtidens udfordringer.

Holbæk i Fællesskab fortsætter. Vi både skal og vil udvikle kommunen sammen med borgerne, virksomhederne og medarbejderne,” siger Søren Kjærsgaard med henvisning til, at byrådet tidligere i år inviterede ind til en række bredt sammensatte omstillingsgrupper under navnet Holbæk i Fællesskab.

I oktober besluttede byrådet at gå videre med fællesskabet og dermed med den nye måde at samarbejde på. På byrådets møde den 10. december kom der så navne på de omstillingsgrupper, som byrådet opretter i første halvdel af 2015.

Her var der to helt nye:

  • Kollektiv trafik
  • Virksomheder hjælper udsatte i arbejde

Herudover var der to udløbere af omstillingsgruppen Læring og trivsel hos børn og unge fra foråret 2014:

  • Økonomisk og fagligt bæredygtige skoler og børnehuse
  • Større og bedre udskolingsmiljøer

“Vi har i år set, at vi i et fællesskab mellem borgere, virksomheder og medarbejdere kan skabe konkrete resultater – også på den økonomiske bane. I år løste vi den økonomiske udfordring for 2015. I 2016 og 2017 skal vi finde 50 millioner per år.  En del af de penge skal findes gennem de nye omstillingsgrupper”, siger Søren Kjærsgaard.

Selv om omstillingsgrupperne både kan og skal levere i kroner og ører, så fremhæver borgmesteren også en anden værdi:

“Vi tror på fællesskabet. Jeg er sikker på, at vi også ville lave Holbæk i Fællesskab uden en økonomisk udfordring. Vi skaber en ny politisk kultur, der giver bedre muligheder for at bidrage som borger, virksomhed og medarbejder, fordi vi tror på, at det er vejen til de fælles løsninger, der kan omstille vores kommune til fremtiden,” slutter Søren Kjærsgaard.

Fakta forårets omstillingsgrupper

– Kollektiv trafik
Hvordan man kan tilrettelægge den kollektive transport og busdrift med fokus på borgernes behov og den øvrige udvikling for Holbæk Kommune.

– Virksomheder hjælper udsatte i arbejde
Inklusion på arbejdsmarkedet sker på arbejdsmarkedet. Fokus på at skabe en tættere kontakt mellem virksomheder og udsatte borgere.

– Økonomisk og fagligt bæredygtige skoler og børnehuse
Sikre en kommunal struktur med fokus på bæredygtige og robuste enheder fagligt og økonomisk (fortsættelse af arbejdet i forårets omstillingsgruppe “Læring og Trivsel for børn og unge”).

– Større udskolingsmiljøer
Udvikling af en model for større udskolingsafdelinger i Holbæk kommune som besluttet i budgetaftalen (fortsættelse af arbejdet i forårets omstillingsgruppe “Læring og Trivsel for børn og unge”).

Arbejdet i grupperne begynder i 2015. Sammensætningen af grupperne forventes at være på plads først i det nye år.