Generalforsamling i Jyderup Antenneforening

Jyderup Antenneforening afholder generalforsamling tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19.00 i Jyderuphallen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter:

a. Valg af dirigent.
b. Valg af 2 stemmetællere.
c. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
d. Aflæggelse af årsregnskab.
e. Beslutning om et evt. overskuds anvendelse.
f. Indkomne forslag.
g. Fastsættelse af årsbidrag fra medlemmer for det
løbende år samt tilslutningsbidrag for nye medlemmer.
h. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
i. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
j. Eventuelt.

Se mere på www.jyderup.net
Indkomne forslag vil efter forslagsstillers ønske blive offentliggjort.
Med venlig hilsen
Ivan Frederiksen
Jyderup Antenneforening
if@jyderup.net

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.