Generalforsamling i Jyderups Fremtid

Indkaldelse til generalforsamling i Jyderups Fremtid
Tirsdag den 17. april 2018 kl. 19.00-21.00
Sted: Jyderup Skole i A-fløjen
Jyderups Fremtid indkalder hermed til ordinær generalforsamling, og bestyrelsen opfordrer alle borgere i Jyderup til at deltage i generalforsamlingen.
Kontaktoplysninger, vedtægter og information om foreningen findes på www.jyderupsfremtid.dk.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Fremlæggelse af revisorpåtegnet årsregnskab til godkendelse
4) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
5) Indkomne forslag
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer. Erik Just Pedersen og Kjeld Kallenbach er på valg (begge modtager genvalg)
7) Valg af statsautoriseret/registreret revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af R+R gruppen i Holbæk. Valg af kritisk revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Gitte Rasmussen.
8)Eventuelt

Bemærk, at generalforsamlingen holdes på Jyderup Skole. Der er parkeringsmulighed ved Jyderup Hallen.
Støt op om udviklingen af Jyderup!

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.