Haludvidelse

Projektbeskrivelse
Jyderup Hallens bestyrelse har nedsat en projektgruppe, der skal undersøge mulighederne for en tilbygning, der kan rumme nye mødelokaler. Det eksisterende større mødelokale skal i givet fald delvist anvendes til en udvidelse af de nuværende fitnesslokaler.

Projektansvarlig

Per Bahnsen
Mail: bahnsen@privat.dk

Projektgruppen

Jesper Jørgensen
Steen Klink Pedersen

Oplæg til møder

Referater fra møder

Breve og andre dokumenter med tilknytning til projektet

Lukket for kommentarer.