Velkommen til nye borgere

Projektbeskrivelse
Holbæk kommune er en bosætningskommune, der lægger stor vægt på at tiltrække nye borgere. Det gøres på mange måder, se f.eks. denne hjemmeside: www.velkommentilholbæk.dk.
I Jyderup har medlemmer af bestyrelsen for Jyderup Fremtid dannet en projektgruppe, der arbejder for en god modtagelse af nye borgere i Jyderup.

Projektansvarlig

Claus-Jørgen Sørensen
Mail: info@jyderupsfremtid.dk
Tlf: 2265 6722

Projektgruppen

Jens Varling

Arbejdet med projektet 

Projektgruppen har besluttet at afholde et velkomstmøde i Jyderup Hallen den 8. april 2017 fra kl. 10 til 12. Alle nytilflyttede borgere bliver indbudt via en fælles indbydelse fra Holbæk kommune. Desuden vil gruppen sørge for omtale i Jyderup Posten, på byens hjemmeside (denne) og på Facebook. Projektgruppen håber, at byens mange foreninger vil deltage i mødet for at fortælle om de mange muligheder i byen.

Andre borgere, der gerne vil kende lidt mere til foreningslivet er også velkomne til at deltage i mødet.

 

Oplæg til møder

Referater fra møder

Breve og andre dokumenter med tilknytning til projektet

Lukket for kommentarer.