Holbæk kommune

Holbæk kommune annoncerer ikke meget, så man skal generelt være meget opsøgende på kommunens hjemmeside for at få informationer.
Via fælles-skaberne, kontakter til administrative medarbejdere og ved gennemlæsning af dagsordner til de politiske udvalgs møder, vil styregruppen og kommunikationgruppen søge at samle flest mulige relevante informationer fra byråd og administration.
Nogle informationer vil blive placeret under relevante projekter, og andre informationer vil kunne ses i menupunkterne til højre for denne tekst.

Alle borgere, der ønsker information eller har spørgsmål til politikerne eller administrationen, kan altid kontakte den fælles-skaber, som kommunen har tilknyttet vort område:

Kommunens økonomiudvalg holdt møde onsdag den 6 december 2017, du kan se referatet fra mødet her:  Økonomiudvalgets referat 06.12.17

Bemærk punkterne 239 og 245. Punkt nr. 239 er af særlig interesse for Jyderup, du finder sagsfremstillingen her: Sagsfremstilling   Som det fremgår af referatet indstilles forslaget – om at igangsætte en handlingsplan for Jyderup – til godkendelse i byrådet (møde den 13. december).

Punkt 245 har naturligvis også meget stor interesse, og det kan desværre konstateres , at økonomiudvalget indstiller til byrådet at udbuddet – af Skarridsøhjemmet og Campingpladsen – annulleres.  Da det er et lukket punkt, kender vi ikke baggrunden for annulleringen.

Byrådet havde møde den 13. december, hvor indstillingen fra økonomiudvalget blev godkendt. Læs referatet her. De nævnte punkter har nu numrene 257 og 265.

Det betyder, at der nu er truffet beslutning om at igangsætte en handleplan for Jyderups udvikling – det er rigtig godt! Beklageligvis betyder det også, at udbuddet af Skarridsøhjemmet og Campingpladsen endnu engang er annulleret. Spørgsmålet om Jyderupfondens eventuelle overtagelse af Skarrisøhjemmet og Campingpladsen bliver nu en del af arbejdet med den nye handleplan.

Lukket for kommentarer.