Anvendelse af den tidligere rådhusbygning?

Det ligger nu fast, at der fortsat skal være bibliotek i den tidligere rådhusbygning, men at de øvrige kommunale arbejdspladser i bygningen er på vej væk. På et møde med borgmester Søren Kjærsgaard og styregruppen for lokalforum Jyderup er det besluttet, at Holbæk kommune nedsætter en arbejdsgruppe, der skal udvikle idéer, der kan skabe liv i hele bygningen og medvirke til at skabe yderligere liv i byen. Arbejdsgruppen vil bestå af medarbejdere fra Holbæk kommune og af borgere fra lokalområdet. En af opgaverne vil være at sikre en proces, hvor alle borgere får mulighed for at bidrage med forslag. Vi forventer at arbejdsgruppen bliver nedsat lige i begyndelsen af det nye år.

Se også referatet fra styregruppens møde med borgmester Søren Kjærsgaard

 

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.