Borgermøde om bibliotekets placering.

30.11.16: Mødet er aflyst. 

Lokalforums styregruppe indbyder til borgermøde. I mødet deltager politikere fra forskellige politiske udvalg og partier og ønsket er, at få en god og konstruktiv dialog mellem politikere og borgere om anvendelsen af det tidligere rådhus og om bibliotekets placering.

Baggrunden for mødet er, at kommunens afdeling for Ejendom og Risiko har en bunden opgave i at sikre, at kommunens udgifter til ejendomsdrift holdes så lave som muligt, og at kommunen ikke råder over flere ejendomme end højst nødvendigt. De administrative arbejdspladser på 1. og 2. sal i den gamle rådhusbygning er på vej væk, og for nylig blev det tidligere børnehus Mariendal på Holbækvej erstattet af et helt nyt børnehus Galaxen ved Jyderup Hallen. Ved at flytte biblioteket til Mariendal kan hele rådhusbygningen frigøres og eksempelvis omdannes til boliger. Skolebiblioteket kan også flyttes til Mariendal, og dermed kan en del af Tandlægebygningen på skolen nedrives og give bedre mulighed for parkering og afsætning ved skolen. Set fra et kommunalt økonomisk perspektiv kan dette være meget fornuftigt.

For borgere og politikere er der imidlertid også andre hensyn. Hvad betyder det for byen: At kommunale arbejdspladser forsvinder? At en centralt beliggende bygning med bylivsfunktion omdannes til boliger? At biblioteket flyttes væk fra bykernen? Hvad betyder det for funktionerne: At folke- og skolebibliotek lægges sammen? At skolebiblioteket flyttes væk fra en central placering i skolen?

Alle disse spørgsmål og sikkert mange flere er værd at drøfte mellem borgere og politikere og derfor holder vi mødet. Vi har på forhånd stillet politikerne følgende spørgsmål:

Byrådets politikere har valgt at tømme den tidligere rådhusbygning for administrative funktioner.
På hvilken baggrund er det besluttet? Hvilke overvejelser har byrådet haft om i stedet at fastholde administrative arbejdspladser i den centralt placerede bygning?

Kommunens administration har gjort sig tanker om at sælge bygningen til boligformål.
Hvilke tanker har byrådet i den forbindelse gjort sig omkring den tidligere rådhusbygnings betydning for Jyderups byudvikling i henhold til den politisk godkendte helhedsplan for Jyderup?

For at kunne omdanne bygningen til boligformål har kommunens administration gjort sig tanker om at flytte biblioteket til en anden placering på skolen eller i tilknytning til skolen.
Hvilke tanker har byrådet omkring flytning af biblioteket fra en helt central placering, stationsnært og midt i byens handelsliv til en placering i udkanten af byen? Hvilke tanker har byrådet om sammenlægning af skole- og folkebibliotek?

Skolebiblioteket ligger i dag meget centralt placeret i skolens bygninger.
Hvilke tanker har byrådet omkring en flytning af skolebiblioteket ud af skolens bygninger?

Lokalforums styregruppe har ved flere lejligheder anmodet om at blive inddraget i byrådets overvejelser.
Hvilke tanker har byrådet omkring tidlig inddragelse af borgerne i sager af vidtrækkende betydning for lokalområdet?

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.