Flere kommunale arbejdspladser til Jyderup

En positiv nyhed for Jyderup

Kommunens økonomiudvalg har i dag den 16. januar drøftet muligheden for at flytte et antal kommunale arbejdspladser til det tidligere rådhus i Jyderup. Det drejer sig om den forholdsvis selvstændige kommunale enhed Socialtilsyn Øst, som fører tilsyn med offentlige og private sociale tilbud og plejefamilier i hele region Sjælland (dog ikke i Holbæk kommune) samt Hjørring kommune. Økonomiudvalget har besluttet at igangsætte en proces, der kan føre frem til en endelig beslutning i kommunalbestyrelsen om flytning af arbejdspladserne. Der er således gode muligheder for, at der atter kommer mere liv i bygningen.

Baggrund
Rådhusbygningen på Skarridsøgade har ud over biblioteket i stueetagen været uden aktivitet i en længere periode. Det har skabt usikkerhed blandt mange borgere om den store bygnings fortsatte brug, herunder om biblioteket vil forblive på stedet. Spørgsmålet har været drøftet på lokalforums borgermøder og lokalforums styregruppe har lige så længe haft som fokuspunkt af få nye arbejdspladser eller nye aktiviteter ind i huset. I forbindelse med udarbejdelsen af handleplanen for Jyderup blev der også udarbejdet en række anbefalinger, der kunne sikre “lys i vinduerne”. Politikerne har været positive overfor anbefalingerne og har bevilget penge til renovering og projektledelse. Samtidig har politikerne dog også drøftet, hvordan Holbæk Kommune kunne understøtte en indflytning af kommunale arbejdspladser udenfor Holbæk by, hvilket har ført til ovennævnte beslutning.

Set fra styregruppens vinkel er det helt overordnede mål at få liv i bygningen, hvorfor det må hilses velkommen, at politikerne nu vil bruge en stor del af bygningen til kommunale arbejdspladser. Det projekt handleplanen lagde op til, var også et godt projekt, hvor der var muligheder for nytænkning og opnåelse af synergieffekter ved at mange forskellige aktører kunne bringes sammen i huset. Der vil stadig være plads til at få andre brugere ind i huset, men det vil naturligvis være i et noget mindre omfang. Styregruppen vil snarest blive indbudt til en drøftelse med borgmesteren om de nye planer og muligheder.

Du kan også læse flere detaljer om beslutningen på kommunens hjemmeside: https://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/politik/2019/kommunale-arbejdspladser-til-lokalomraaderne

 

 

 

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.