Holbæk kommunes boligstrategi 2020

For knap et år siden var der borgermøder i alle lokalområder, hvor borgerne kunne komme med visioner for og forslag til den kommunale boligstrategi.

På kommunalbestyrelsens møde den 26. august 2020 blev strategien fremlagt og godkendt.

Strategien er på 120 sider og kan hentes i fuldt omfang herunder.

Strategien beskrives på de første 15 sider, og herefter er der i bilag 1 en gennemgang af de forskellige lokalområder  med dokumentation af, hvad der blev talt om på borgermøderne. Desuden påpeges styrker, svagheder, muligheder og trusler i blandt andet Jyderup.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.