Nyt om salget af Skarridsøhjemmet

I november kunne vi med glæde fortælle, at Holbæk kommune havde solgt Skarridsøhjemmet til ØA Bolig Aps i Snertinge. Vi skrev også, at der nu er håb om, at de ambitiøse planer for hele området ved Skarridsøhjemmet og Campingpladsen nu kan realiseres. Det skrev vi med forventning om, at politikerne på baggrund af kommunens handleplan for Jyderup havde valgt et købstilbud, med et spændende bud på områdets udvikling.

Det har efterfølgende vist sig, at politikerne tilsyneladende alene har valgt det tilbud, der gav flest penge i kassen uden hensyntagen til købernes bud på områdets udvikling. Det har også vist sig, at der er begået fejl i den administrative behandling af sagen og i indstillingen til politikerne. Derfor har én af de andre tilbudsgivere Trekløver Ejendomme Aps i Jyderup fremsendt en klage til Ankestyrelsen. Trekløver Ejendomme har gennemgået alle foreliggende oplysninger og har udarbejdet en samlet oversigt over forløbet og de fejl, der er sket i sagsbehandlingen. Kommunen har i brev til Trekløver Ejendomme erkendt nogle af de påpegede fejl, men om fejlene får en konsekvens for salget af Skarridsøhjemmet skal afgøres enten af politikerne i Holbæk Kommune eller af Ankestyrelsen og Ombudsmanden. Oversigten kaldet “Guide til sagsforløbet” kan læses her:  https://usercontent.one/wp/jyderup.dk/wp-content/uploads/2022/01/Guide-til-sagsforloeb-salg-af-Skarridsoehjemmet.pdf

3 af Jyderups foreninger, Jyderup Fonden, Jyderups Fremtid og Jyderup Erhvervsforening, som alle arbejder med Jyderups udvikling, har udarbejdet en fælles erklæring, som blandt andet er lagt offentligt frem på Facebook og som citeres her:

Holbæk Kommune svigter Jyderup og hensigterne i Jyderup Handleplan ved salget af Skarridsøhjemmet

Jyderup Fonden, Jyderups Fremtid og Jyderup Erhvervsforening har fundet det nødvendigt at udsende nedenstående erklæring.

Holbæk Kommune besluttede i oktober 2021 at sælge Skarridsøhjemmet til ØA Bolig, selvom ØA Bolig ikke havde leveret en udførlig projektbeskrivelse og tidsplan for deres turismeprojekt på Skarridsøhjemmet, som ellers var et krav i Holbæk Kommunes udbud af Skarridsøhjemmet. Derfor burde det valgte købstilbud fra ØA Boligs være blevet kasseret.

Da Økonomiudvalget behandlede sagen, fandt de, at projektbeskrivelsen for det indstillede købstilbud fra ØA Bolig ikke var fyldestgørende og udførligt. ØA Bolig havde blot i mailen med købstilbuddet skrevet ”Ejendommen købes med det formål at skabe vandrehjem inden for de rammer der er beskrevet i udbuddet. Forløber tingene planmæssigt forventer vi at kunne modtage gæster i forsommeren 2022.”

Økonomiudvalget bad derfor administrationen undersøge, om der var yderligere dokumentation i forhold til projektbeskrivelse og tidsplan fra ØA Bolig. Det fremskaffede Holbæk Kommunes administration og fremsendte det til medlemmerne i kommunalbestyrelsen i forbindelse med sagsbehandlingen i kommunalbestyrelsen. Det var en udførlig projektbeskrivelse om at lave et Spa-hotel, der blev vedhæftet ØA Boligs købstilbud. Projektbeskrivelsen tilhørte dog en anden byder og ikke ØA Bolig. Kommunalbestyrelsen besluttede derefter – uden viden om fejlen med den forkerte projektbeskrivelse – at sælge til ØA Bolig. Beslutningen er derfor så fejlbehæftet, at den må anses for at være ugyldig.

Kommunalbestyrelsen havde mulighed for at forkaste alle købstilbud, men kommunalbestyrelsen blev ikke oplyst om denne mulighed ved sagsfremstillingen. Trekløver Ejendomme, som også har afgivet et tilbud, har påpeget flere kritisable forhold ved Holbæk Kommunes sagsbehandling og beslutning om at sælge Skarridsøhjemmet til ØA Bolig. Sagen er omtalt i Nordvestnyt den 30. og 31 december 2021. Holbæk Kommunes administration har dog meddelt Trekløver Ejendomme, at kommunen trods fejlene i sagen ikke finder det nødvendigt at forelægge sagen på ny for kommunalbestyrelsen eller lade sagen gå om.

Jyderup har arbejdet i 6 år med at skabe de optimale betingelser for at udvikle turismen bl.a. med overnatning og bespisning på Skarridsøhjemmet. Holbæk Kommune har valgt at se bort fra de øvrige byderes gode projektbeskrivelser og alene fokusere på den budte pris, og Holbæk Kommunes har dermed svigtet løfterne, som kommunen selv har beskrevet i Jyderup Handleplan, til Jyderup om at udvikle byen og turismen.

Det skal understreges, at ØA Bolig ingen skyld har i det skete. Det handler alene om Holbæk Kommunes fejlagtige sagsbehandling og manglende vilje til at rette op på sine egne fejl samt den manglende vilje til at sætte udviklingen af lokalområderne i centrum. Retssikkerheden er på spil, når borgere, foreninger, virksomheder ikke kan regne med, at sager bliver besluttet på et korrekt oplyst grundlag, og når en kommune ikke vil rette op på rystende fejl i sagsbehandlingen.

Det er foreningernes håb, at kommunens politikere på baggrund af alle de foreliggende oplysninger vil genoptage sagen.

 

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.