Genbrug er genialt!

De ni sogne indsamler brugt konfirmationstøj.

For yderlige information, samt indlevering af tøj, kontakt Nikoline Frandsen på mobil: 30 53 33 77

Både penge og rum til fællesskab – pulje i 2019

Opslaget er blevet opdateret med et nyt opslag fra Holbæk kommune om samme pulje, men med overskriften “Penge til fællesskab”, se øverste billede til højre.

På anbefaling af projektudvalget for Udvikling af Lokalområder (PULO) har kommunalbestyrelsen afsat 4 mio. kr. i både 2018 og 2019 til projekter i lokalområderne. Puljen hedder “Rum til fællesskab”, og da den indeholder et anseeligt beløb, åbner den for mange lokale muligheder, samtidig med at rigtig mange i lokalområderne har mulighed for at ansøge. I 2019 er der ansøgningsfrist den 22. april 2019 og i september (dato følger senere på året). Hovedområderne for puljen er:

1. Særlige kendetegn
2. Møder i naturen
3
. Lokale samlingssteder
4. Sikker færden

men læs selv og bliv inspireret på kommunens hjemmeside ved at klikke på billedet nederst til højre.

Tilskud til realisering af gode ideer i 2019

Holbæk kommune har i 2019 afsat en pulje på 300.000 kr. til udvikling/forskønnelse i lokalområderne. Puljen fordeles på 4 projekter, der hver får 75.000 kr. Folkeoplysende foreninger (herunder de forskellige lokalfora i lokalområderne), frivillige foreninger og andre selvorganiserede grupper i lokalområderne uden for Holbæk by kan søge om midler fra puljen. Der kan ikke ydes tilskud til erhvervsdrivende eller privat ejendom.

Der kan søge penge til initiativer eller projekter, der:

 • bidrager til udvikling og/eller forskønnelse af lokalområderne uden for Holbæk by
 • kommer det lokale fællesskab til gavn
 • kommer en bred kreds af borgere til gavn
 • har en samlet projektsum på minimum 125.000 kr.  (Det er muligt at medregne værdien af frivillig arbejdskraft i egenfinansieringen. Værdien af frivillig arbejdskraft fastsættes til 100 kroner i timen og den må maksimalt udgøre 50 procent af egenfinansieringen svarende til 25.000 kroner).

Desuden gælder det at:

 • der ikke kan søges midler til projekter, der efterfølgende pålægger Holbæk Kommune driftsudgifter til vedligehold eller lignende, med mindre særlige forhold taler derfor; fx. hvis der er lavet en forudgående aftale eller kontrakt (spørg din fælles-skaber, hvis du er i tvivl)
 • der ikke gives puljemidler til alkohol, stoffer og tobak, eller til projekter med stødende, racistisk, uetisk eller ulovligt indhold.

Fristen for at indsende ansøgning til midlerne er 1. marts 2019.  Hvis der ønskes sparring på en ansøgning, så står fælles-skaberne til rådighed.

Ansøgninger fra vores lokalområde skal ikke godkendes lokalt, men alle er naturligvis velkomne til at kontakte de eksisterende projektgrupper for råd og vejledning og/eller eventuelt samarbejde om nye projekter. Undertegnede er også til rådighed for for eventuelle spørgsmål.

Alle ansøgninger behandles af fælles-skaberne i Holbæk Kommune. Fælles-skaberne udvælger de projekter, der skal modtage støtte og indstiller dette til Udvalget for Kultur og Fritid, der foretager den endelige beslutning.

Beslutning om bevilling eller afslag meddeles ansøgerne senest 3. maj 2019.

Ansøgningsskema og yderligere oplysninger findes på kommunens hjemmeside: http://holbaek.dk/politik/holbaek-i-faellesskab/lokal-udvikling/lokalomraadernes-udviklingspulje/ 

Der er også andre muligheder for at søge tilskud i Holbæk kommune. Her er en samlet oversigt over mulighederne: https://holbaek.dk/kultur-og-fritid/faellesskab/tilskud

Preben Gajhede, tlf. 2225 9475 eller på mail preben.gajhede@mail.dk

Bosætningsanalyse for Holbæk kommune

Styregruppen for lokalforum har – uden stort held – de sidste par år arbejdet for at få Holbæk kommune til at byggemodne de kommunale arealer i Jyderup Nord, således at der atter kunne tilbydes parcelhusgrunde i Jyderup. I forbindelse med udarbejdelse af Jyderup Handleplan blev der blandt andet sat fornyet fokus på dette tema. En af anbefalingerne blev, at en eventuel igangsætning af byggemodningen skal være baseret på en boliganalyse og en bosætningsstrategi. Boliganalysen kan læses ved at klikke på billedet til højre. Det er en omfattende analyse (144 sider), så det er nok ikke en god idé bare lige at printe den ud. Find Jyderup på side 88 og fremefter og læs om beregningsgrundlaget fra side 16.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en bosætningsstrategi for hele Holbæk kommune.  Inden strategien udarbejdes afholdes borgerdialogmøder forskellige steder i kommunen. For områderne Jyderup, Svinninge og Tølløse holdes mødet i Skarridsøsalen i Jyderup. Bemærk at mødet er åbent for alle, men kræver tilmelding, se under Det Sker.

Meget firkantet sagt tyder boliganalysen på at fremtidig bosætning hovedsagelig vil finde sted i Holbæk by og nærmeste omegn. Hvis denne udvikling skal drejes eksempelvis mod lokalområderne, vil det kræve en markant poltisk prægning af bosætningsstrategien.

Det er også værd, at være opmærksom på, at boliganalysen peger på, at behovet for boliger er alt andet end nye parcelhuse!!!

Endelig skal det også lige nævnes, at Holbæk kommune har sat det kommunalt ejede område i Jyderup Nord til salg.

Ovenstående peger alt sammen i retning af et meget spændende dialogmøde den 8. november kl. 19.00 i Skarridsøsalen.

NB: Dialogmødet viste sig blot at være et møde, hvor analysen blev gennemgået og givet mulighed for opklarende spørgsmål til analysen. Der vil i begyndelsen af det nye år blive indbudt til nye dialogmøder, hvor der vil blive mulighed for at give input til boligstrategien. Det vil vi se frem til!

Rum til fællesskab – pulje til projekter

På anbefaling af projektudvalget for Udvikling af Lokalområder (PULO) har kommunalbestyrelsen afsat 4 mio. kr. i både 2018 og 2019 til projekter i lokalområderne. Puljen hedder “Rum til fællesskab”, og da den indeholder et anseeligt beløb, åbner den for mange lokale muligheder, samtidig med at rigtig mange i lokalområderne har mulighed for at ansøge. Der er ansøgningsfrist den 21. oktober 2018 og den 22. april 2019. Hovedområderne for puljen er:

1. Særlige kendetegn
2. Møder i naturen
3
. Lokale samlingssteder
4. Sikker færden

men læs selv og bliv inspireret på kommunens hjemmeside ved at klikke på billedet til højre.

Tilskud til realisering af gode ideer i 2018

Holbæk kommune har i 2018 afsat en pulje på 300.000 kr. til udvikling/forskønnelse i lokalområderne. Puljen fordeles på 4 projekter, der hver får 75.000 kr. Folkeoplysende foreninger (herunder de forskellige lokalfora i lokalområderne), frivillige foreninger og andre selvorganiserede grupper i lokalområderne uden for Holbæk by kan søge om midler fra puljen. Der kan ikke ydes tilskud til erhvervsdrivende eller privat ejendom.

Der kan søge penge til initiativer eller projekter, der:

 • bidrager til udvikling og/eller forskønnelse af lokalområderne uden for Holbæk by
 • kommer det lokale fællesskab til gavn
 • kommer en bred kreds af borgere til gavn
 • har en samlet projektsum på minimum 125.000 kr.

Desuden gælder det at:

 • der ikke kan søges midler til projekter, der efterfølgende pålægger Holbæk Kommune driftsudgifter til vedligehold eller lignende, med mindre særlige forhold taler derfor; fx. hvis der er lavet en forudgående aftale eller kontrakt (spørg din fælles-skaber, hvis du er i tvivl)
 • der ikke gives puljemidler til alkohol, stoffer og tobak, eller til projekter med stødende, racistisk, uetisk eller ulovligt indhold.

Fristen for at indsende ansøgning til midlerne er 1. september 2018.  Hvis der ønskes sparring på en ansøgning, så står fælles-skaberne til rådighed.

Ansøgninger fra vores lokalområde skal ikke godkendes lokalt, men alle er naturligvis velkomne til at kontakte de eksisterende projektgrupper for råd og vejledning og/eller eventuelt samarbejde om nye projekter. Undertegnede er også til rådighed for for eventuelle spørgsmål.

Alle ansøgninger behandles af fælles-skaberne i Holbæk Kommune. Fælles-skaberne udvælger de projekter, der skal modtage støtte og indstiller dette til Udvalget for Kultur og Fritid, der foretager den endelige beslutning.

Beslutning om bevilling eller afslag meddeles ansøgerne senest 15. oktober 2018.

Ansøgningsskema og yderligere oplysninger findes på kommunens hjemmeside: http://holbaek.dk/politik/holbaek-i-faellesskab/lokal-udvikling/lokalomraadernes-udviklingspulje/ 

Der er også andre muligheder for at søge tilskud i Holbæk kommune. Her er en samlet oversigt over mulighederne: https://holbaek.dk/kultur-og-fritid/faellesskab/tilskud

Preben Gajhede, tlf. 2225 9475 eller på mail preben.gajhede@mail.dk

Stafet for livet – Tølløse

 

 

Stafet For Livet Tølløse

for HELE Holbæk Kommune

 

Klik på billedet og læs om det store arrangement i Tølløse den 9.-10. juni

Jyderup og omegn set fra luften

Ivan Frederiksen og Sean Krossing har samlet en masse luftfoto hentet fra det kongelige Bibliotek. Billederne er organiseret så det er nemt at finde de billeder, man kan være interesseret i. Siden rummer også forskelligt informationsmateriale.

 

Facebookgrupper med relation til Jyderup

Dette opslag bliver løbende revideret. Idéen med opslaget er, at give en oversigt over de Facebookgrupper (og sider), der er “borger til borger” relateret her i Jyderup. Sider og grupper, der eksempelvis relaterer til erhvervsvirksomheder og foreninger med flere medtages ikke.  Oversigten vedligeholdes af kommunikationsgruppen, som dog vil være meget afhængig af, at brugerne løbende giver besked om grupper, der er overset eller forkert beskrevet, og om helt nye grupper. Facebook er en meget dynamisk – og uoverskuelig størrelse, så vi bilder os ikke ind, at vi har alt med. Kontakt gerne Preben Gajhede (preben.gajhede@mail.dk) med nye oplysninger.

Facebooksider, typisk med informative opslag:

Administrator

Indhold

Lokalforums bestyrelse

Sidens formål er at gøre opmærksom på nye opdateringer af byens hjemmeside, www.jyderup.dk. Del gerne denne side med andre, så kendskabet til hjemmesiden bliver så omfattende som overhovedet muligt.

Sidens formål er at gøre opmærksom på nye opdateringer af foreningens hjemmeside, www.jyderupsfremtid.dk. Del gerne denne side med andre, så kendskabet til foreningen bliver så omfattende som overhovedet muligt.

Åbne Facebookgrupper:

Svend Aage Larsen
Preben Gajhede

Gruppens formål er at give mulighed for en generel dialog mellem borgerne om byens udvikling. Projekter eller andre specifikke temaer, kan have egne debatgrupper, se længere nede i denne oversigt. Gruppen er åben for alle, og alle kan gøre enhver til medlem af gruppen. Pr. 19/3-23: 497 medlemmer.

Anders Hjort-Jørgensen
Karin Scharling Jensen
Helle Hoffmann
Benny Lundsted
Flemming Thorsen
Ove S. Nielsen
Jørgen Gybel Jensen

Formålet med denne gruppe er at indsamle viden om 4450 Jyderup, dvs. erindringsglimt om og fotos fra byen, dens kultur, erhverv og folkeliv fra 1874, hvor jernbanen lagde sporene forbi byen, og indtil 1960’erne, hvor Skovvejen ”truede” med at adskille det gamle Jyderup fra stationsbyen.
Alle kan være med, og alle kan gøre alle til medlemmer. Pr. 10/2 – 17: 1099 medlemmer.

Anette Sandholdt Jensen
Søren Bøtker Pedersen

Gruppen skaber kontakt mellem borgerne. Den bruges til efterlysninger, stiller spørgsmål – og svar, bringer gode idéer og informerer om begivenheder. Gruppen er åben for alle, og alle kan gøre alle til medlemmer. Pr. 8/2-17: 1.940 medlemmer.

Anders Hjort-Jørgensen
Poul-Henrik Jensen
Inge-Lis Guldager Nonboe Madsen
Karin Scharling Jensen

Stort set samme indhold som i gruppen Jyderup. Dog med tendens til mest at informere om begivenheder. Alle kan være med, og alle kan gøre alle til medlemmer. Pr. 8/2 – 17: 995 medlemmer.

Søren Bøtker Pedersen

Denne gruppe er for alle dem, der ønsker give en hånd med i det frivillige arbejde for at få udviklet Jyderup by. På siden vil alle projekter, der har brug for frivillig arbejde blive slået op, Her vil du kunne se hvor og hvornår du kan give en hjælpende hånd med i et projekt. Alle kan være med, og alle kan gøre alle til medlemmer. Pr. 8/2 – 17: 92 medlemmer.

Søren Bøtker Pedersen

Gruppen er for alle dem der bruger Jyderup Hundeskov og som gerne vil have information om skoven, samt give en hånd med når vi skal vedligeholde den. Alle kan være med, og alle kan gøre alle til medlemmer. Pr. 9/8 – 17: 167 medlemmer.

Ebbe Nordal

Denne gruppe er for alle, som ønsker at fremme en bæredygtig udvikling i Jyderup.  Alle kan være med, og alle kan gøre alle til medlemmer.
Pr. 8/2 – 17: 18 medlemmer.

Bent Wernay
Gurra Hauksdottir Schmidt

Gruppen søger at skabe et samarbejde mellem husflids-, kunsthåndværkere-og kunstmagere. Man arbejder sammen om skabelse og udstilling af værkerne.
Alle kan være med i gruppen, og alle kan gøre alle til medlemmer.
Pr. 10/2 – 17: 208 medlemmer.

Jannie Hallø

I denne gruppe kan du skrive hvor, hvad og hvornår du træner, hvis du vil have en makker med.
Alle kan være med i gruppen, og alle kan gøre alle til medlemmer.
Pr. 10/2 – 17: 143 medlemmer.

Lukkede Facebookgrupper:

Anita Jensen
Linda Lehmann
Martin Larsen

Lukket gruppe. Navnet fortæller om gruppens formål.
Pr. 8/2 – 17: 5.299 medlemmer.

Anne Fau Greve

Lukket gruppe. Gruppen er skabt med hensigt at dele søde sjove tankevækkende minder. Opdaterende indslag og billeder fra vores barn/ungdom i Jyderup er velkomne..  Pr. 8/2 – 17: 1.309 medlemmer.