Tilskud til realisering af gode ideer

Holbæk kommune har i 2017 en pulje på 300.000 kr. til udvikling/forskønnelse i lokalområderne. Enhver, der har et projekt, der lever op til nedenstående,  kan søge denne pulje:

  • Projektet skal bidrage til udvikling eller forskønnelse af lokalområderne udenfor Holbæk by i Holbæk kommune
  • Projektet skal komme det lokale fællesskab til gavn
  • Projektet skal komme en bred kreds af borgere til gavn
  • Der kan søges om det fulde beløb til et projekt, eller til en del af beløbet
  • Der kan ikke søges midler til projekter der efterfølgende pålægger Holbæk Kommune driftsudgifter til fx vedligehold
  • Der gives ikke puljemidler til alkohol, stoffer og tobak, eller til projekter med stødende, racistisk, uetisk eller ulovligt indhold
  • Der kan ikke ydes tilskud til erhvervsdrivende eller til privat ejendom

Ansøgningsfristen er den 15. maj 2017, så der er tid til at arbejde lidt med de gode ideer. Ansøgningerne bliver vurderet og indstillet (til byrådet) af et udvalg bestående af 7 politikere og 7 andre borgere.

Ansøgningerne skal ikke godkendes lokalt, men alle er naturligvis velkomne til at kontakte de eksisterende projektgrupper for råd og vejledning og/eller eventuelt samarbejde om nye projekter. Undertegnede er også til rådighed for for eventuelle spørgsmål.

Ansøgningsskema og yderligere oplysninger findes på kommunens hjemmeside:http://holbaek.dk/politik/holbaek-i-faellesskab/lokal-udvikling/lokalomraadernes-udviklingspulje/ 

Preben Gajhede, tlf. 2225 9475 eller på mail preben.gajhede@mail.dk

 

 

Naturpark Åmosen – arrangementer i 2017

Naturpark Åmosen har netop udgivet et katalog over en lang række arrangementer i vort område i 2017. Vi vil her på hjemmesiden annoncere de enkelte arrangementer under “Det sker…”, men du kan også vælge at hente hele kataloget (klik på billedet her til højre), så du allerede nu kan notere de arrangementer, der er interessante for dig.

Du kan naturligvis også følge alt om Naturpark Åmosen på hjemmesiden:  www.naturparkaamosen.dk/   eller på Facebook: www.facebook.com/naturparkaamosen/# 

 

Vil du have din nyhed eller et arrangement vist her, så ……

Vil du have din nyhed eller et arrangement vist her, så send en mail til: info@jyderup.dk med dato, sted, tekst/program og et godt billede. Og allerhelst sendt opslaget som en PowerPoint-fil (formatet skal være “Widescreen”. Vælges i fanebladet “Design” og i punktet “Slidestørrelse”).
HUSK OPSLAGET SKAL KUNNE LÆSES INDENFOR 10-15 SEKUNDER, SÅ DER ER IKKE PLADS TIL SÅ MEGET TEKST.

Opslag 01.10.16: Bustrafik i Jyderup/Holmstrup området

Holbæk kommune har indbudt trafikgruppen til møde om den kollektive trafik (buskørsel) i vort område. Desværre kender vi ikke meget til behovet for busforbindelser til og fra Jyderup. Vi efterlyser derfor lokale borgere, der har lyst til at deltage i et møde med undertegnede og en repræsentant fra Holbæk kommune. Hvis du ikke selv ved noget om dette, så kender du måske nogen, der gør, så fortæl om denne mulighed. Undertegnede kan kontaktes på telefon 2225 9475 eller på mail: preben.gajhede@mail.dk.