Projekter

Når en gruppe borgere, en forening eller en institution ønsker en idé belyst, en sag fremmet, starte en aktivitet, lave et arrangement, igangsætte en debat eller andet lignende, kan de danne en projektgruppe.
Projektgrupper kan også dannes på baggrund af drøftelser på lokalforummøder eller i styregruppen. Endelig kan projektgrupper dannes som følge af henvendelser fra byrådet, administrationen eller andre myndigheder.
Arbejdsgrupper, der er dannet for en ubegrænset periode, og som arbejder med flere projekter eller løbende drøfter udviklingen på deres område, opfattes i denne sammenhæng også som projektgrupper.
Enhver projektgruppe organiserer selv sit arbejde og er selv ansvarlig for projektets gennemførelse. Projektgruppen udpeger en projektansvarlig, som tegner projektet over for andre borgere.
Alle projekter, der ønsker at være en del af lokalforums arbejde, synliggøres på denne hjemmeside med projektbeskrivelse samt navne på projektansvarlig og projektdeltagere.

Herunder ses en samlet oversigt over aktuelle temaer og projekter. Klik på et projekt for at læse mere om projektet:

Lukket for kommentarer.