Attraktive Byrum

Projektbeskrivelse
Projektet er opstået i forbindelse med udarbejdelsen af Jyderup Handleplan. Anbefalingerne i handleplanen er følgende:

  1. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af lokale borgere og erhvervsfolk.
  2. I samarbejde med Holbæk Kommune gennemføres en inddragelsesproces, hvor interesserede borgere kan få indflydelse på indretningen af byrummet.
  3. Der etableres stålkonstruktioner, hvorpå der kan sættes sejldug. Foruden at kunne beskytte mod regn og sol, kan sejlene være med til at give byrummet et moderne udtryk og hjælpe til at danne rum for flere forskellige anvendelser og begivenheder.
  4. Der etableres multifunktionelle byrumsmøbler, som inviterer til leg og ophold og samtidig kan fungere som et nyt naturligt samlingspunkt. Byrumsmøblerne kan udføres som faste multifunktionelle installationer eller som en sammensætning af flere mobile byrumsmøbler. Byrumsmøblerne kan fx være opholdsmøbler, en udendørs scene eller markedsboder.
  5. Arbejdsgruppen og Holbæk Kommune finder frem til de konkrete løsninger og placeringer af de nye byrumsmøbler og stålkonstruktioner.
  6. Holbæk Kommune afsætter 250.000 kr. til gennemførelse af indsatsen. Dertil kommer timer afsat til projektet i administrationen.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 27/6-18 godkendt anbefalingerne og har afsat 250.000 kr. til projektet. Det forventes, at der i oktober måned også afsættes midler til dækning af timer i administrationen.

Rikke Klindt fra styregruppen er tovholder på igangsætning af projektet.

ProjektansvarligArbejdet i projektgruppen

Oplæg til møder

Referater fra møder

Breve og andre dokumenter med tilknytning til projektet

Lukket for kommentarer.