Biblioteksbygningens anvendelse

Projektbeskrivelse
Dette projekt blev oprindelig oprettet i marts 2017, men kom aldrig i gang. I forbindelse med udarbejdelsen af kommunens handleplan for Jyderup blev det anbefalet at lave et pilotprojekt for en ny anvendelse af det tidligere rådhus – klik på billedet til højre for at læse meget mere om anbefalingens indhold.

Anbefalingerne i handleplanen er følgende:

  1. Der igangsættes et 3-årigt pilotprojekt for fremtidens Jyderup i Holbæk Kommune / fælles plan for Holbæk Kommune og Jyderup.
  2. Ombygning og optimering af Rådhus, estimeret budget 605.000 kr.
  3. Der oprettes et brugerråd, som arbejder for den fælles vision,
    og organisere huset oppe fra i samarbejde med kommunen.
  4. Der ansættes en konsulent, for at skabe lokal forankring og
    håndtere kommunikation, estimeret budget 323.000 kr.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 24. oktober 2018 besluttet at igangsætte pilotprojektet og har i den forbindelse bevilget 500.000 til projektledelse i 3 år samt  405.000 til ombygninger i det tidligere rådhus.
Den mindre bevilling til ombygning betyder, at 2. sal ikke ombygges, medens den øgede bevilling til projektledelse skyldes et politisk ønske om at forankre projektledelsen i kommunen over alle 3 år. Læs kommunalbestyrelsen beslutning (hovedindstillingen) under “Breve og dokumenter..” længere nede på denne side.
Anders Baagland er lokal tovholder på, at projektet bliver sat i gang.

Projektansvarlig


Projektgruppen

Arbejdet med projektet:

 

Oplæg til møder

Referater fra møder

Breve og andre dokumenter med tilknytning til projektet

Lukket for kommentarer.