Grøn Bymidte

Projektbeskrivelse

BAGGRUND
Jyderup har bynære naturområder i form af fx Sølyst og Skarresø. Det er et stort lokalt ønske, at der kommer en stærkere sammenhæng mellem naturområderne og bymidten. I helhedsplanen for Jyderup er et af fokusområderne også, at styrke adgangen til naturområderne gennem grønne korridorer fra bymidten.

FORMÅL
Formålet er at få bymidten ud i naturen – og naturen ind i bymidten. Bymidten skal fremstå grønnere og med en mere indbydende karakter. De grønne korridorer, som er eksisterende forbindelser fra bymidten til de
rekreative områder, skal fremhæves og gøres mere synlige gennem beplantning, skiltning og andre tiltag som gør forbindelserne mere anvendelige i hverdagen.

INDHOLD
For at opnå grønnere og mere indbydende byrum samt grønne og tydelige forbindelser i bymidten foreslår arbejdsgruppen følgende indsatser:

1. Der plantes træer, opsættes plantekummer, blomsterkasser eller der plantes mini-skov på Bibliotekspladsen og Markedspladsen.

2. Forbindelserne mellem Bibliotekspladsen og søen understreges. En måde at lede ned mod søen kunne være med brug af wayfinding, fx. alternativ skiltning, ledelinjer og/eller ledende beplantning.

PROCES og ORGANISERING

  • I samarbejde med Holbæk Kommune gennemføres en inddragelsesproces, hvor interesserede borgere kan få indflydelse på indretningen af byrummet.
  • Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af lokale borgere og erhvervsfolk.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 27/6-18 godkendt dette projekt og har afsat 300.000 kr. til projektet.

Efterfølgende har kommunalbestyrelsen også afsat penge til dækning af timer i administrationen.

Pr. 1. januar 2019 har kommunen ansat Mette Spaanheden Jensen som projektleder til dette og to andre projekter frem til 31/12 2019.

Lokal tovholder på projektet er Rikke Klindt.

Projektansvarlig

Mette Spaanheden Jensen
Mail: meje@holb.dk
Tlf: 7236 8522

Lokal tovholder

Rikke Klindt
Mail: skrivtil@rikkeklindt.dk

Arbejdsgruppe, der er plads til mange flere

Nana Winther Larsen
Gitte Landt

Arbejdet i projektgruppen

28/2 -19: Dette projekt og projekt Grøn Bymidte er indtil videre slået sammen med fælles projektledelse og arbejdsgrupper. Der satses på dannelse af flere arbejdsgrupper med specifikke formål, men indtil videre er der ikke mange borgere involverede. For at skabe opmærksomhed og give borgerne mulighed for at komme med idéer og/eller melde sig til arbejdet, afholder projektleder Mette Spaanheden Jensen åbent hus i Skarridsøsalen hver torsdag fra 14.30 til 17.30. Læs indbydelsen til det åbne hus under links længere nede på denne side.

Oplæg til møder

Referater fra møder

Breve og andre dokumenter med tilknytning til projektet

Lukket for kommentarer.