Trafikgruppen

Projektbeskrivelse
Trafikgruppen er en projektgruppe, der mødes for at drøfte trafikfarlige veje og infrastruktur. Gruppen giver input til kommunens trafiksikkerhedsplan, vurderer trafikforslag og afgiver høringssvar om trafik.

Projektansvarlig = Formand for trafikgruppen
Gert Mortensen
Mail: goldenstenholm@mail.dk

Projektgruppen
Bo Basbøll
Kjeld Kallenbach
Flemming Engelbrechtsen
Erik Just Pedersen
Preben Gajhede

 

Arbejdet med projektet:

18.06.18: Udvalget for teknik og miljø har indstillet, at krydset Industrivej/Industriparken omlægges, således at modulvogntog til Frode Laursens haller i det “gamle” industriområde kan komme rundt i krydset. I den anledning har trafikgruppen skrevet til kommunens vejmyndighed. Se brevet herunder i 3. spalte

04.03.17: Vejdirektoratet har givet endelig afslag på omlægning af rute 225. Til gengæld har udvalget for Klima og Miljø indstillet til byrådet, at der i 2018 afsættes 900.000 til trafiksanering på Slagelsevej/Sølystvej herunder krydset ved Skarridsøgade. Det sidste er utrolig positivt og trafikgruppen vil følge op på sagen.

24.01.17: Vejdirektoratet har i en foreløbig indstilling vurderet, at hensynet til trafikforholdene i Jyderup ikke kan berettige at rute 225 omlægges. Inden vejdirektoratet træffer endelig beslutning – hvilket sker på et møde d. 2/2 2017 – har Holbæk kommune fået mulighed for at udtale sig i forhold til den foreløbige indstilling. Holbæk kommune har i hele forløbet bakket op om trafikgruppens synspunkter, således også i kommunes svar til vejdirektoratet den 16/1-2017, se under “Breve og andre dokumenter”.

19.11.16: En af trafikgruppens mærkesager er at få flyttet den tunge trafik ad rute 225 (Slagelse-Rørvig)  gennem Jyderup ud på Cementvejen/Skovvejen. Holbæk kommune har tilsluttet sig dette ønske, og politiet har godkendt en skiltning. Vejdirektoratet har imidlertid understreget, at man ikke kun kan flytte den tunge trafik, men at Rute 225 i givet fald helt skal omlægges fra Akselholm ad Cementvejen til Tornved og af Skovvejen til Nykøbingvej – og omvendt. Vejdirektoratet har derfor anmodet kommunen om at fremsende væsentlige argumenter for en sådan omlægning, der betyder en forlængelse af ruten med godt 3 km. Trafikgruppen har udarbejdet et notat med gode argumenter, som er tilsendt Holbæk kommune. Notatet kan hentes her på siden under Breve og andre dokumenter.

Lukket for kommentarer.