Julebelysning

Projektbeskrivelse
Da den tidligere julebelysning ikke kan anvendes mere efter kabellægning og etablering af nye master til gadebelysningen, skal der indkøbes og etableres ny Julebelysning.
I 2015 etableredes den første del med lys i en del af træerne i Skarridsøgade. Det skete bl.a. ved hjælp af indsamling via indsamlingsbøsser i byens butikker. Der blev indsamlet 10.000 kr.
I 2016 vil vi udbygge lyset i træerne, så der kommer lys i alle træerne på hele Skarridsøgade og hen af Holbækvej til lige efter Jyderup Bageren. Der vil igen blive opstillet indsamlingsbøsser i byens butikker.
Økonomi: 25.000 kr.
Tidshorisont: 2. halvår 2016
Behovet for frivillige: Der er behov for frivillige til at hjælpe med at sætte kæderne op i træerne.

Projektansvarlig

Søren Bøtker Pedersen
Mail: formand@jyderuperhvervsforening.dk
Tlf: 4070 8252

Lukket for kommentarer.