Jyderup Stilav

Projektbeskrivelse
Jyderup Stilav sætter fokus på mindre vedligeholdelsesopgaver på Jyderupstien, på stykket mellem Skarresø Camping og Sølyst. Stilavet insisterer på, at den frivillige arbejdsindsats udføres som et supplement til en forpligtende basisindsats fra Holbæk kommune.

Vi holder øje med stiens belægning, og kan for eksempel udføre klipning af mindre grene eller slåning af urter langs kanten.

Projektansvarlige

Peter Finn Andersen
eskemosegaard@mail.dk

Svend Aage Larsen
sv.aa.2010@gmail.com

Tlf. 4087 3309

Arbejdet i projektgruppen

21.10.19: Stilavet søger om støtte til renovering af Brinken ved Sølyst

04.02.19: Stilavet danner delprojektet Brinken ved Sølyst

14.06.18: I foråret 2018 har vi arbejdet på, at Holbæk kommune – efter en besigtigelse af stien sidst i april – udbedrer de værste skader og fylder stabilgrus i større huller.
Arbejdet er sat i værk her i juni måned og en lastvogn har leveret et supplerende læs grus i bunden af Drivsåtskoven til udkørsel på stien. Bestyrelsen i Jyderup Motions- og løbeklub har givet tilsagn om at hjælpe os på et senere tidspunkt med at køre de mange tons grus ud med trillebøre.

Oplæg til møder

Referater fra møder

Lukket for kommentarer.