Stigning i anmeldelser på rotter …. se hvordan du forebygger og anmelder

I øjeblikket oplever Holbæk Kommune en stor stigning i anmeldelser på rotter. Rotterne trives, da vi selv er med til at give dem gunstige leveforhold.
Det er meget normalt, at vi får mange anmeldelser om rotter hen over efteråret og vinteren. Rottebekæmperne har derfor rigtig travlt i øjeblikket med at besøge alle de adresser, hvor der bliver anmeldt rotter på.
Rottebekæmperne må desværre konstatere at mange af anmeldelserne er i tilknytning til hønsehold og fuglefodring. Anmeldelser på rotter indendørs i boliger, ligger også højt i forhold til de foregående år.
Du kan gøre mange ting for at forebygge rotter i og ved din bolig.

Begræns adgangen til foder

 • Undgå fuglefodring
  Lad være med at strå løse korn direkte på jorden. Det er i en god hensigt at vi fodre fuglene, men rotterne bliver også tiltrukket af maden.
 • Sikring af hønsegårde og kaninbure mv.
  Det er vigtigt at bruge fintmasket hønsenet ved bunden af hønsegården og bure. 60 centimeter fra jord og op, kan gøre en forskel. Almindeligt hønsenet holder hønsene inde i gården, men holder ikke rotterne ude. De kan komme igennem åbninger på 2 cm. Det er også en god ide, at intervalfodre hønsene. Dvs. sætte foderet frem i 15-30 minutter og derefter tage det væk. Så ligger det ikke på jorden og tiltrækker rotterne.
 • Sikring af spiseligt foder
  Sørg for at opbevare dyrefoder, evt. fugle- og græsfrø i lukkede beholdere, hvis det er placeret udendørs i f.eks udhuse og garager.
 • Læg ikke forarbejdede madvarer i kompostbeholderen

Begræns adgangen til opholdsteder

 • Uden for boligen/huset vælger rotter typisk brændestakke, kompostbeholdere og f.eks ophobet byggemateriale at opholde sig i.
 • Har affaldscontaineren bundprop, skal denne altid være monteret.

Undersøg din bygning og kloak

 • Undgå tæt vegetation og materialer op ad husmure/bygninger
  Rotter klatre gerne op ad bevoksning ved muren og op i tagudhænget. Dermed kan de også få adgang til lofter på boliger.
 • Ydermure, sokler og tage skal være intakte
  Rotter har som sagt kun brug for åbninger/sprækker over 2 cm for at komme ind.
 • Sørg for intakte ventilationsriste i sokkel og mur
 • Undgå åbenstående kældervinduer eller sørg for sikring af vinduer med net
 • Sikring af kloak og afløb er tætte
  Tjek samlebrønde med jævne mellemrum: Grus eller jord i bunden tyder på en defekt. Huller i jorden uden opgravet jord, eller sammensunkne fliser kan være tegn på kloakbrud. Faldstammeudluftninger skal være forsynet med vakuumventil og evt. metalnet
 • Tagnedløb skal udmunde under rist eller dæksel
 • Afløbsriste i boligen skal være fastskruede

Hvis du ser rotter eller tegn på rotter

Hvis du er opmærksom på de foranstaltninger du kan gøre og de forhold der tiltrækker rotter, kan du selv være med til at gøre en forskel på om rotterne har gunstige levemuligheder på din eller naboens ejendom. Rotterne kender ikke til hegn og matrikelskel. De kan godt leve på en ejendom og finde føden på en anden.
Husk: Hvis du ser rotter, har du et ansvar for at anmelde det straks til kommunen. Gør det her –> http://holbaek.rotteweb.dk/NewCase.aspx

Nøgleord: , , , .Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.