Kommunikation

Den tidligere styregruppe har nedsat en kommunikationsgruppe, der er ansvarlig for denne hjemmeside og Facebooksiden jyderup.dk. Derudover varetager kommunikationsgruppen en række opgaver, som er beskrevet nederst på denne side. Byens infoskærme redigeres af Annette Charelius Lund.

Styregruppens kommunikationsstrategi fra april 2016.

Kommunikationsgruppen består af interesserede borgere og flere er velkomne:

Annette Charelius Lund
Mail: info@jyderup.dk
Tlf: 4060 4070

Preben Gajhede
Mail: preben.gajhede@mail.dk
Tlf: 2225 9475

Har du idéer, forslag eller spørgsmål til kommunikationsgruppen, kan du altid kontakte én af ovenstående.

Kommunikationsgruppens opgaver:

  • Skrive og udsende nyhedsbreve samt offentliggøre referater fra kontaktgruppens møder
  • Skrive pressemeddelelser og udarbejde annoncer
  • Sikre tæt kommunikation med trykte og elektroniske medier, herunder omtale af planer, aktiviteter, møder og arrangementer
  • Sikre lettilgængelige oversigter over alle aktuelle møder og arrangementer i lokalområdet
  • Sikre lettilgængelige oversigter over lokalforums temaer, aktuelle projekter og projektansvarlige
  • Vedligeholde og udbygge lokalområdets digitale kommunikationskanaler, herunder digitale kartoteker.
  • Løbende arbejde med at ”nå ud” til flest mulige borgere i lokalområdet

Lukket for kommentarer.