Kontaktgruppen

For at sikre dialogen i Jyderupområdet og for at sikre én fast og tæt kontakt til kommunalbestyrelse og administration nedsættes en kontaktgruppe for lokalforum Jyderup.

Kontaktgruppen skal arbejde for fællesskabet blandt borgerne i Jyderupområdet og for udvikling i området.

Kontaktgruppen består af 5 til 10 borgere fra Jyderupområdet. Kontaktgruppen søges sammensat af borgere med interesse for kontaktgruppens opgaver og med kompetencer til løsning af opgaverne. En repræsentant fra kommunikationsgruppen deltager i kontaktgruppens møder.

På det åbne borgermøde i okt./nov. evalueres årets arbejde herunder kontaktgruppens sammensætning. På mødet kan enhver tilmelde sig kontaktgruppen. Er der mere end 10, der ønsker at være med i kontaktgruppen afholdes skriftlig afstemning blandt de fremmødte. Hvis kontaktgruppen savner særlige kompetencer i forhold til sine opgaver, kan den opfordre borgere til at indgå i gruppen.

Kontaktgruppen vælger en formand, der er kontaktperson for borgerne og for kommunalbestyrelse/administration. Formanden har ingen myndighed, men tegner lokalforum Jyderup.

Referater fra møderne kan læses på hjemmesiden under referater fra kontaktgruppens møder.

Kontaktgruppens medlemmer:

Kontaktgruppen har valgt Rikke Klindt som formand og hun er dermed også lokalforums kontaktperson.

Rikke Klindt
Mail: skrivtil@rikkeklindt.dk

Marthine Dahl

Jannik Landt Fogt

Kenny Reno

Heidi Rindom

Louise Pilegaard Sørensen

Holbæk kommune har tilknyttet en medarbejder til alle kommunens lokalområder. Kontaktpersonen kaldes fælles-skaber. I lokalforum Jyderup deltager fælles-skaberen i kontaktgruppens møder, men alle borgere og foreninger kan til enhver tid kontakte fælles-skaberen i spørgsmål vedrørende lokalområdet.

Fællesskaber for lokalforum Jyderup:

Christian Fonnesbech-Aagaard
Mail: cfa@holb.dk
Tlf: 7236 2803 

Kontaktgruppens opgaver:

 • Afholde et årligt møde i okt./nov., hvor lokalforums og kontaktgruppens arbejde evalueres, og hvor kontaktgruppens sammensætning drøftes.
 • Planlægge og afholde regelmæssige Idéforummøder i samarbejde med borgere/borgergrupper/foreninger og institutioner samt kommunikationsgruppen.
 • Afholde åbne borgermøder når borgerne, kommunalbestyrelsen eller administrationen ønsker det.
 • Booke politikere og/eller administrative medarbejdere til møder.
 • Være i dialog med borgere, borgergrupper, foreninger, institutioner, politikere og administrative medarbejdere, når de ønsker det, eller når kontaktgruppen ser behov for dialog.
 • Være i tæt dialog med foreningen Jyderups Fremtid, Jyderup Fonden, Jyderup Erhvervsforening og JSG&I
 • Løbende dialog med kommunens fælles-skaber.
 • Løbende dialog med kommunikationsgruppen om at sikre offentlighed omkring idéer, aktiviteter, projekter og andre initiativer i Jyderupområdet.
 • Afgive høringssvar.
 • Udarbejde åbne referater fra kontaktgruppens møder.
 • Disponere de midler, kommunalbestyrelsen stiller til rådighed for arbejdet i lokalforum.

Lukket for kommentarer.