Styregruppen

Styregruppen er udpeget på et borgermøde d. 5. november 2015. Styregruppen er herefter selvsupplerende indtil borgerne på et borgermøde beslutter noget andet. Styregruppen mødes den første mandag i hver måned. Referater fra møderne kan læses på hjemmesiden under referater fra styregruppens møder.

Styregruppens medlemmer:

Poul-Henrik Jensen
Mail: ph@jyderuphojskole.dk

Jesper Jørgensen
Mail: jj@nordicservicegroup.com
 

Rikke Klindt
Mail: skrivtil@rikkeklindt.dk
 

Søren Bøtker Pedersen
Mail: sbp@aktiv-proces.dk
Tlf: 4070 8252 

Preben Gajhede
Mail: preben.gajhede@mail.dk
Tlf: 2225 9475 

Holbæk kommune har tilknyttet en medarbejder til alle kommunens lokalområder. Kontaktpersonen kaldes fælles-skaber. I lokalforum Jyderup deltager fælles-skaberen fast i styregruppens møder, men alle borgere og foreninger kan til enhver tid kontakte fælles-skaberen i spørgsmål vedrørende lokalområdet.

Christian Fonnesbech-Aagaard
Mail: cfa@holb.dk
Tlf: 7236 2803 

Styregruppens opgaver:

 • Følge planer og strategier
 • Koordinering og prioritering af projekter (over for kommunen)
 • Formidling – og eventuel placering af – henvendelser fra byråd/administration
 • Sikre projekter for opgaver, der skal løses
 • Hjælpe borgerne med dannelse af nye projekter
 • Disponere de midler, byrådet stiller til rådighed for arbejdet i lokalforum
 • Sammen med kommunikationsgruppen (se senere) sikre offentlighed omkring væsentlige drøftelser og beslutninger
 • Afholde åbne borgermøder om styregruppen eller projektgruppers væsentlige aktiviteter eller beslutninger
 • Afholde borgermøder eller organisere processer, når borgerne eller byrådet ønsker det
 • Booke politikere og/eller administrative medarbejdere
 • Afgive høringssvar
 • Samarbejde tæt med foreningen Jyderups Fremtid
 • Udarbejde åbne referater fra gruppens møder

Lukket for kommentarer.