Jyderups Bymidte

Der er dannet en projektgruppe, der arbejder med Jyderups Bymidte, her er oplægget. Længere nede på denne side vil vi følge op på projektet, så husk at rulle ned ad siden:

Vi vil gerne gøre byens centrale plads ved stationen grønnere, mere imødekommende og mere opholdsvenlig for alle.
Vi vil give rum til mere fællesskab, rum til mere liv og lave et sted at samles og mødes i Jyderup. Her skal være plads til børn, unge og ældre. Til kultur & erhverv. Til at komme og gå. Og til at blive lige så længe man vil.
Pladsen skal bygges op af brugerne, borgerne og jer der vil noget. Den nye plads i Jyderup skal være byens hjerte.
De sidste år er der skabt 3 nye torve i Jyderup: Centertorvet, Bibliotekspladsen og bag StationsCentret. Disse pladser er dog ikke centrum i Jyderup. Det er stationspladsen. Det har den været siden 1870, hvor Jyderup Station blev bygget.  Stationspladsen er i dag kun en trafikplads, med perroner, pendlerparkering, cykelparkering og busholdeplads – ikke et sted, man opholder sig.
Vi vil ikke kun skabe et centrum for byen og en flot præsentation i ”byens udstillingsvindue” som pladsen jo er, vi vil også lave et lidt skævt, inspirerende og berigende rum for alle byens borgere. Pladsen skal være om-møblerbar, ligesom alle andre udstillingsvinduer.
Om sommeren bliver springvand med søjler af vand i forskellige farver hovedattraktionen. Sammen med palmerne, strandsand, liggestole, overdækningssejl og den lille scene, stiller pladsen sig til rådighed for arrangementer, ophold og oplevelser.
Efteråret står i Halloweens navn. Pladsen lægges i et dæmpet rødt lys og fyldes med halm, græskar, ligkiste vogn mv.
Jul med gran lyskæder, juletræ, kunstig sne, julehjerter og pakkeleg.
Vinter med en 6 meter høj snemand, glidebane i frostvejr, hvidmalede birkegrene med kæder af hvide lysdioder og reflekterende krystaller.
Påsken giver sig selv – og så er det allerede sommer igen.
Vi opfordrer alle byens borgere til at komme med forslag, der kan indgå i det videre arbejde.

Læs også projektgruppens ansøgning til Holbæk kommune om hjælp til realisering af projektet.

Projektgruppen:

Carsten Hjort Boesen
Jais B. Westh Lauritsen
Rikke Klindt

Svend Aage Larsen
sv.aa.2010@gmail.com
Tlf. 4087 3309

Projektforløb

Tegninger og billeder

12.11.2023: Projektgruppen har løbende arbejdet med projektet, nyeste tegning er fra 10. september 2023, se tegningen til højre. Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling har på sit møde den 7/11-23 anbefalet af kommunalbestyrelsen frigiver 300.000 kr til til skitsering og udarbejdelse af fondsmateriale til Realdania til udvikling af Tølløse bytorv og Jyderup bymidte. For Jyderup lyder kommunes projektbeskrivelsen således:

Projektet har til formål at tilvejebringe mulighed for

  • at torvet kan omdannes, så pladsen indtages til nye formål, leg ophold og rekreation
  • at man ledes ned gennem torvet som fx en del af gåturen rundt i byen
  • at pladsen binder de omkringliggende boligområder sammen
  • at pladsen indtages af de erhvervsdrivende som ”et ekstra rum”
  • at pladsen indrettes så hjemmehørende arter – fugle og insekter har et sted at ”være”/ har et refugium i byen
  • at pladsen og facaderne arbejder med kunst i samarbejde med bygningsejerne

19.11.2022: Projektgruppen arbejder videre på en realisering af den ny plads i Jyderup og i samarbejde med Holbæk kommune og med støtte fra vores lokale politikere søges finansiering. Muligheden for at præcisere og forskønne byrummet som pladsen indgår som del af, opstår ved nedrivning af udtjent bygning og opførelse af ny. Den påtænkte bygning er godkendt i sin udformning af Holbæk kommune og prissætning af bygningen pågår.

Det er bygningen på Skarridsøgade 31, der påtænkes revet ned, se tegning med forslag til ny bygning , længere nede på siden med overskriften: “Forslag til ny bygning på Skarridsøgade 31”

12.10.2022: Kommunalbestyrelsen afsætter 1 mio. kr. i 2023 og i 2024 til udvikling af byrummene i Tølløse og Jyderup under overskriften ”En grøn og bæredygtig kommune”. Udviklingen af byrummene skal understøtte et lokalt og levende handels og byliv. Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling træffer beslutning om fordelingen af de afsatte midler.

Skitse fra 10. september 2023:
De første udkast til en ny bymidte:

Forslag til ny bygning på Skarridsøgade 31

Lukket for kommentarer.