Jyderup Stilav

Jyderup Stilav sætter fokus på mindre vedligeholdelsesopgaver på Jyderupstien, på stykket mellem Campingpladsen og Sølyst. Vi holder øje med stiens belægning, og kan for eksempel udføre klipning af mindre grene eller slåning af urter langs kanten. Stilavet insisterer på, at den frivillige arbejdsindsats udføres som et supplement til en forpligtende basisindsats fra Holbæk kommune.

Stilavet er også initiativtager til eller medvirker i grønne projekter andre steder i byen.

Jyderup Stilav

Peter Finn Andersen, eskemosegaard@mail.dk

Svend Aage Larsen, sv.aa.2010@gmail.com, tlf. 4087 3309

 

Arbejdet i stilavet

August 2020: Stilavet gennemfører renoveringen af brinken ved Sølyst, læs mere her: Brinken ved Sølyst. Stilavet ansøger den kommunal pulje “Rum til fællesskab” om midler til et nyt projekt i kirkebyen: Grøn sammenhæng i Jyderup 

Maj 2020: Stilavet påtager sig at undersøge mulighederne for at renovere broen ved campingpladsen.

April 2020: Stilavet medvirker ved renoveringen af stien ved campingpladsen og indgår i arbejdet med grøn bymidte.

21.10.19: Stilavet søger om støtte til renovering af Brinken ved Sølyst

04.02.19: Stilavet danner delprojektet Brinken ved Sølyst

27.08.18: Stilavet skriver til de lokalt valgte medlemmer af kommunalbestyrelsen om midler til vedligeholdelse, læs brevet

14.06.18: I foråret 2018 har vi arbejdet på, at Holbæk kommune – efter en besigtigelse af stien sidst i april – udbedrer de værste skader og fylder stabilgrus i større huller.
Arbejdet er sat i værk her i juni måned og en lastvogn har leveret et supplerende læs grus i bunden af Drivsåtskoven til udkørsel på stien. Bestyrelsen i Jyderup Motions- og løbeklub har givet tilsagn om at hjælpe os på et senere tidspunkt med at køre de mange tons grus ud med trillebøre.

Lukket for kommentarer.