Arkiv 01.10.20: Biblioteksbygningens anvendelse

Projektet er ophørt
Efter en større renovering med blandt andet nye vinduer på 1. og 2. sal, er en stor kommunal arbejdsplads, Tilsyn Øst, flyttet ind på det tidligere rådhus i september 2019. Tilsyn Øst råder over 1. sal og en del af 2. sal. Det forventes, at Ung Holbæk etablerer klublokaler i kælderetagen. Der er dermed kun et mindre areal til rådighed for det projekt, der blev beskrevet i handleplanen for Jyderup. Kommunens ejendomsadministration har meddelt lokalforum, at man på den baggrund fremover selv vil administrere lokalerne i det tidligere rådhus. Lokalforums styregruppe må derfor formode, at projektet er ophørt.  

Projektbeskrivelse
Dette projekt blev oprindelig oprettet i marts 2017, men kom aldrig i gang. I forbindelse med udarbejdelsen af kommunens handleplan for Jyderup blev det anbefalet at lave et pilotprojekt for en ny anvendelse af det tidligere rådhus – klik på billedet til højre for at læse meget mere om anbefalingens indhold.

Anbefalingerne i handleplanen er følgende:

  1. Der igangsættes et 3-årigt pilotprojekt for fremtidens Jyderup i Holbæk Kommune / fælles plan for Holbæk Kommune og Jyderup.
  2. Ombygning og optimering af Rådhus, estimeret budget 605.000 kr.
  3. Der oprettes et brugerråd, som arbejder for den fælles vision,
    og organisere huset oppe fra i samarbejde med kommunen.
  4. Der ansættes en konsulent, for at skabe lokal forankring og
    håndtere kommunikation, estimeret budget 323.000 kr.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 24. oktober 2018 besluttet at igangsætte pilotprojektet og har i den forbindelse bevilget 500.000 til projektledelse i 3 år samt  405.000 til ombygninger i det tidligere rådhus.
Den mindre bevilling til ombygning betyder, at 2. sal ikke ombygges, medens den øgede bevilling til projektledelse skyldes et politisk ønske om at forankre projektledelsen i kommunen over alle 3 år. Læs kommunalbestyrelsen beslutning (hovedindstillingen) under “Breve og dokumenter..” længere nede på denne side.
Anders Baagland er lokal tovholder på, at projektet bliver sat i gang.

Kommunalbestyrelsen har den 23/1 2019 besluttet at igangsætte en undersøgelse af om der kan flyttes et større antal kommunale arbejdspladser til det tidligere rådhus. Det vil i givet fald betyde renovering af bygningen og en vis reducering af det areal, der er til rådighed til projektet. Pr. 1/1 2019 har kommunen ansat en projektmedarbejder, Mette Spaanheden Jensen, der skal lede pilotprojektet.

Projektansvarlig
Christian Fonnesbech-Aagaard
Mail: cfa@holb.dk
Tlf: 7236 2803

Projektgruppen

Arbejdet med projektet:

Oplæg til møder

Referater fra møder

Breve og andre dokumenter med tilknytning til projektet

Lukket for kommentarer.