Træer i Jyderup

Projektets formål
er at arbejde for at få flere træer i Jyderup – ikke mindst i bymidten. Gruppen har været undervejs siden oktober 2016, hvor banestyrelsen blev kontaktet med henblik på vedligeholdelse af stationspladsens træer. Efterfølgende er projektet udvidet med kontakt til udlejerne af forretningsejendommene med henblik på udarbejdelse af en sammenhængende beplantningsplan for bymidten. Projektet er oprettet her på hjemmesiden den 21. februar 2017.

Projektansvarlig 

Svend Aage Larsen
Mail: sv.aa.2010@gmail.com
Tlf: 4087 3309

Projektgruppen

Per Malmos

Arbejdet i projektgruppen
21.02.17: DSB/Banestyrelsen har i en mail fra den 3/2 meddelt, at man vil indbyde projektgruppen og andre interessenter til et møde i foråret (2017).

Oplæg til møder

Referater fra møder

Breve og andre dokumenter i tilknytning til pojektet

Lukket for kommentarer.