Nyt forårsprogram 2020 fra Kulturgruppen Jyderup

Kulturgruppen har udsendt sit forårsprogram for 2020. Du kan læse det ved at klikke på billedet. De enkelte arrangementer vil løbende blive annonceret på “Det sker…..”

Endvidere finder du  foldere på:
Jyderup Bibliotek
Jyderup Hallen
www.Jyderup.dk
Infoskærme

På glædeligt gensyn!
Kulturgruppen i Jyderup og Holbæk Bibliotekerne

Julestjerner på Observatoriet

Det er snart  tid for julekalendere og i år genudsender DR julekalenderen, Julestjerner, der foregår på Observatoriet og i den lille landsby, Brorfelde. Observatoriet åbner derfor op den 30. november og helt indtil 23. februar, så alle kan få mulighed for at opleve filmkulissen og de mange aktiviteter.

Mere end en filmkulisse
Observatoriet i Brorfelde er mere end en filmkulisse. Det er et aktivt opdagelsescenter, som hele året rundt tager imod gæster i alle aldre, som er nysgerrige på astronomi, geologi, natur og teknik. Når DR genudsender julekalenderen, Julestjerner, er det derfor en oplagt mulighed for Observatoriet at invitere indenfor. Det bliver med både rundvisninger og spændende aktiviteter, og om aftenen kommer teleskoperne frem og zoomer ind på vinterhimlens stjerner.

Alle er velkomne fra den 30. november og helt ind til den 23. februar. Næsten alle dage kl. 11-19. Der er dog nogle, som kan se frem til en gratis oplevelse. Det er kommunens folkeskoler, som kan booke en rundvisning på hverdage mellem kl. 11-16 eller komme forbi og opleve området på egen hånd med gratis entre.
”Vi glæder os over at både Observatoriet og hele Holbæk får stor opmærksomhed i bedste sendetid, når Julestjerner løber over skærmen i december og håber selvfølgelig, at folk vil strømme hertil fra nær og fjern – og samtidig giver det alle kommunens folkeskoleklasser muligheden for at besøge os,” fortæller leder ved Observatoriet, Jule K. L. Bouchet.

Ole Hansen, Formand for udvalget for Kultur og Fritid, Holbæk Kommune er også begejstret:
”I Holbæk Kommune synes vi, at Observatoriet i Brorfelde, er et rigtig godt vindue til naturvidenskaben, og så er det en oplagt mulighed, når DR genudsender Julestjerner, at give eleverne i kommunens folkeskoler en ekstra oplevelse. Selvfølgelig skal de ud og se det sted fra TV, som ligger så tæt på, hvor de bor,” siger han.

Åbningstider på Observatoriet
30. november – 23. december: Alle dage 11.00 – 19.00
24. december:                              Åbent kl. 11.00 – 14.00.
25. december:                              Lukket
26. december-29. december:   Åbent kl. 11.00 – 19.00
30. december-3. januar:           Lukket
4. januar- 7. februar:                 Alle dage 11.00 – 16.00
8. februar-23. februar:              Åbent kl. 11.00 – 19.00.

Mere om Julestjerner på observatoriet
”Der guld i bakkerne,” siger Vera Grus fra julekalenderen. Kom og find hendes guld og bliv klogere på istidslandskabet omkring Observatoriet. Se Sus og Bobs kikkert, som tilfældigvis er Danmarks største stjerneteleskop. Tag ingeniørhatten på og byg rum-modeller i Plus-Plus værkstedet, hør om fremtidens observatorium, se udstillingen ”Rundt om Månen”, tag turen på planetstien og vær med til julestjerner by night, når vi tager teleskoperne frem og zoomer ind på vinterhimlens stjerner hver eneste aften. Og er det overskyet, får I en fantastisk oplevelse i vores oppustelige planetarium.
Vi giver selvfølgelig julestjernerundvisninger – helt uden spoilers!

Bilag til borgermødet den 21/10 2019 om boligstrategi

Dette opslag rummer dels et uddrag af kommunens omrrådeanalyse og dels en række kort over “ledige” boligområder i Jyderup.

Områder med lokalplaner, der uden videre kan udnyttes – hvis ejerne ønsker det – rummer:

14    Etageboliger,
251 Tæt-Lav boliger (typisk rækkehuse) og
126 Åben-Lav boliger (typisk parcelhuse)

Klik på det, du vil se og brug “Til toppen” pilen i nederste højre hjørne for at komme tilbage hertil:

Uddrag af kommunens boliganalyse fra maj 2018 vedrørende Jyderup. Klik på billederne for at gøre dem større og mere læsbare.

I nedenstående boligområder er der aktuelle planer om at igangsætte byggeri. Lokalplanen for Mariendal er endnu ikke godkendt, men bygherre har allerede ombygget den tidligere børnehave til 14 mindre boliger:

Dette er det eneste område Holbæk kommune alene kan disponere over. Det markerede område har været i et samlet udbud siden maj 2019:

Lokalplanlagte områder:

Område, som i kommuneplanen er udlagt som muligt boligområde, men som ikke er lokalplanlagt:

Høring om forslag til ny trafiksikkerhedsplan

 

 

Holbæk kommune har sendt et forslag til trafiksikkersplan for 2020 – 2025 i høring fra 17/9 til 20/10 2019.

Læs mere om høringen, herunder hvor eventuelt høringssvar skal sendes hen.

Trafiksikkerhedsgruppen i Jyderup forventer at afgive høringssvar, så har du bemærkninger til trafiksikkerhedsplanen, må du meget gerne skrive til gruppens formand: Gert Mortensen på mail: goldenstenholm@mail.dk

Høringen er afsluttet.

Trafikgruppen har fremsendt høringssvar, læs det her

 

Hent trafiksikkerhedsplanen med et klik på billedet:

Genbrug er genialt!

De ni sogne indsamler brugt konfirmationstøj.

For yderlige information, samt indlevering af tøj, kontakt Nikoline Frandsen på mobil: 30 53 33 77

Både penge og rum til fællesskab – pulje i 2019

Opslaget er blevet opdateret med et nyt opslag fra Holbæk kommune om samme pulje, men med overskriften “Penge til fællesskab”, se øverste billede til højre.

På anbefaling af projektudvalget for Udvikling af Lokalområder (PULO) har kommunalbestyrelsen afsat 4 mio. kr. i både 2018 og 2019 til projekter i lokalområderne. Puljen hedder “Rum til fællesskab”, og da den indeholder et anseeligt beløb, åbner den for mange lokale muligheder, samtidig med at rigtig mange i lokalområderne har mulighed for at ansøge. I 2019 er der ansøgningsfrist den 22. april 2019 og i september (dato følger senere på året). Hovedområderne for puljen er:

1. Særlige kendetegn
2. Møder i naturen
3
. Lokale samlingssteder
4. Sikker færden

men læs selv og bliv inspireret på kommunens hjemmeside ved at klikke på billedet nederst til højre.

Tilskud til realisering af gode ideer i 2019

Holbæk kommune har i 2019 afsat en pulje på 300.000 kr. til udvikling/forskønnelse i lokalområderne. Puljen fordeles på 4 projekter, der hver får 75.000 kr. Folkeoplysende foreninger (herunder de forskellige lokalfora i lokalområderne), frivillige foreninger og andre selvorganiserede grupper i lokalområderne uden for Holbæk by kan søge om midler fra puljen. Der kan ikke ydes tilskud til erhvervsdrivende eller privat ejendom.

Der kan søge penge til initiativer eller projekter, der:

  • bidrager til udvikling og/eller forskønnelse af lokalområderne uden for Holbæk by
  • kommer det lokale fællesskab til gavn
  • kommer en bred kreds af borgere til gavn
  • har en samlet projektsum på minimum 125.000 kr.  (Det er muligt at medregne værdien af frivillig arbejdskraft i egenfinansieringen. Værdien af frivillig arbejdskraft fastsættes til 100 kroner i timen og den må maksimalt udgøre 50 procent af egenfinansieringen svarende til 25.000 kroner).

Desuden gælder det at:

  • der ikke kan søges midler til projekter, der efterfølgende pålægger Holbæk Kommune driftsudgifter til vedligehold eller lignende, med mindre særlige forhold taler derfor; fx. hvis der er lavet en forudgående aftale eller kontrakt (spørg din fælles-skaber, hvis du er i tvivl)
  • der ikke gives puljemidler til alkohol, stoffer og tobak, eller til projekter med stødende, racistisk, uetisk eller ulovligt indhold.

Fristen for at indsende ansøgning til midlerne er 1. marts 2019.  Hvis der ønskes sparring på en ansøgning, så står fælles-skaberne til rådighed.

Ansøgninger fra vores lokalområde skal ikke godkendes lokalt, men alle er naturligvis velkomne til at kontakte de eksisterende projektgrupper for råd og vejledning og/eller eventuelt samarbejde om nye projekter. Undertegnede er også til rådighed for for eventuelle spørgsmål.

Alle ansøgninger behandles af fælles-skaberne i Holbæk Kommune. Fælles-skaberne udvælger de projekter, der skal modtage støtte og indstiller dette til Udvalget for Kultur og Fritid, der foretager den endelige beslutning.

Beslutning om bevilling eller afslag meddeles ansøgerne senest 3. maj 2019.

Ansøgningsskema og yderligere oplysninger findes på kommunens hjemmeside: http://holbaek.dk/politik/holbaek-i-faellesskab/lokal-udvikling/lokalomraadernes-udviklingspulje/ 

Der er også andre muligheder for at søge tilskud i Holbæk kommune. Her er en samlet oversigt over mulighederne: https://holbaek.dk/kultur-og-fritid/faellesskab/tilskud

Preben Gajhede, tlf. 2225 9475 eller på mail preben.gajhede@mail.dk

Bosætningsanalyse for Holbæk kommune

Styregruppen for lokalforum har – uden stort held – de sidste par år arbejdet for at få Holbæk kommune til at byggemodne de kommunale arealer i Jyderup Nord, således at der atter kunne tilbydes parcelhusgrunde i Jyderup. I forbindelse med udarbejdelse af Jyderup Handleplan blev der blandt andet sat fornyet fokus på dette tema. En af anbefalingerne blev, at en eventuel igangsætning af byggemodningen skal være baseret på en boliganalyse og en bosætningsstrategi. Boliganalysen kan læses ved at klikke på billedet til højre. Det er en omfattende analyse (144 sider), så det er nok ikke en god idé bare lige at printe den ud. Find Jyderup på side 88 og fremefter og læs om beregningsgrundlaget fra side 16.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en bosætningsstrategi for hele Holbæk kommune.  Inden strategien udarbejdes afholdes borgerdialogmøder forskellige steder i kommunen. For områderne Jyderup, Svinninge og Tølløse holdes mødet i Skarridsøsalen i Jyderup. Bemærk at mødet er åbent for alle, men kræver tilmelding, se under Det Sker.

Meget firkantet sagt tyder boliganalysen på at fremtidig bosætning hovedsagelig vil finde sted i Holbæk by og nærmeste omegn. Hvis denne udvikling skal drejes eksempelvis mod lokalområderne, vil det kræve en markant poltisk prægning af bosætningsstrategien.

Det er også værd, at være opmærksom på, at boliganalysen peger på, at behovet for boliger er alt andet end nye parcelhuse!!!

Endelig skal det også lige nævnes, at Holbæk kommune har sat det kommunalt ejede område i Jyderup Nord til salg.

Ovenstående peger alt sammen i retning af et meget spændende dialogmøde den 8. november kl. 19.00 i Skarridsøsalen.

NB: Dialogmødet viste sig blot at være et møde, hvor analysen blev gennemgået og givet mulighed for opklarende spørgsmål til analysen. Der vil i begyndelsen af det nye år blive indbudt til nye dialogmøder, hvor der vil blive mulighed for at give input til boligstrategien. Det vil vi se frem til!

Rum til fællesskab – pulje til projekter

På anbefaling af projektudvalget for Udvikling af Lokalområder (PULO) har kommunalbestyrelsen afsat 4 mio. kr. i både 2018 og 2019 til projekter i lokalområderne. Puljen hedder “Rum til fællesskab”, og da den indeholder et anseeligt beløb, åbner den for mange lokale muligheder, samtidig med at rigtig mange i lokalområderne har mulighed for at ansøge. Der er ansøgningsfrist den 21. oktober 2018 og den 22. april 2019. Hovedområderne for puljen er:

1. Særlige kendetegn
2. Møder i naturen
3
. Lokale samlingssteder
4. Sikker færden

men læs selv og bliv inspireret på kommunens hjemmeside ved at klikke på billedet til højre.