Vedligeholdelse af blomsterkummer

Projektbeskrivelse
I  samarbejde med Jyderup Erhvervsforening tilplanter og vedligeholder projektgruppen byens plantekummer.

Projektansvarlig:Oplæg til møder

Referater fra møder

Breve og andre dokumenter i tilknytning til projektet

Lukket for kommentarer.