Julestjerner på Observatoriet

Det er snart  tid for julekalendere og i år genudsender DR julekalenderen, Julestjerner, der foregår på Observatoriet og i den lille landsby, Brorfelde. Observatoriet åbner derfor op den 30. november og helt indtil 23. februar, så alle kan få mulighed for at opleve filmkulissen og de mange aktiviteter.

Mere end en filmkulisse
Observatoriet i Brorfelde er mere end en filmkulisse. Det er et aktivt opdagelsescenter, som hele året rundt tager imod gæster i alle aldre, som er nysgerrige på astronomi, geologi, natur og teknik. Når DR genudsender julekalenderen, Julestjerner, er det derfor en oplagt mulighed for Observatoriet at invitere indenfor. Det bliver med både rundvisninger og spændende aktiviteter, og om aftenen kommer teleskoperne frem og zoomer ind på vinterhimlens stjerner.

Alle er velkomne fra den 30. november og helt ind til den 23. februar. Næsten alle dage kl. 11-19. Der er dog nogle, som kan se frem til en gratis oplevelse. Det er kommunens folkeskoler, som kan booke en rundvisning på hverdage mellem kl. 11-16 eller komme forbi og opleve området på egen hånd med gratis entre.
”Vi glæder os over at både Observatoriet og hele Holbæk får stor opmærksomhed i bedste sendetid, når Julestjerner løber over skærmen i december og håber selvfølgelig, at folk vil strømme hertil fra nær og fjern – og samtidig giver det alle kommunens folkeskoleklasser muligheden for at besøge os,” fortæller leder ved Observatoriet, Jule K. L. Bouchet.

Ole Hansen, Formand for udvalget for Kultur og Fritid, Holbæk Kommune er også begejstret:
”I Holbæk Kommune synes vi, at Observatoriet i Brorfelde, er et rigtig godt vindue til naturvidenskaben, og så er det en oplagt mulighed, når DR genudsender Julestjerner, at give eleverne i kommunens folkeskoler en ekstra oplevelse. Selvfølgelig skal de ud og se det sted fra TV, som ligger så tæt på, hvor de bor,” siger han.

Åbningstider på Observatoriet
30. november – 23. december: Alle dage 11.00 – 19.00
24. december:                              Åbent kl. 11.00 – 14.00.
25. december:                              Lukket
26. december-29. december:   Åbent kl. 11.00 – 19.00
30. december-3. januar:           Lukket
4. januar- 7. februar:                 Alle dage 11.00 – 16.00
8. februar-23. februar:              Åbent kl. 11.00 – 19.00.

Mere om Julestjerner på observatoriet
”Der guld i bakkerne,” siger Vera Grus fra julekalenderen. Kom og find hendes guld og bliv klogere på istidslandskabet omkring Observatoriet. Se Sus og Bobs kikkert, som tilfældigvis er Danmarks største stjerneteleskop. Tag ingeniørhatten på og byg rum-modeller i Plus-Plus værkstedet, hør om fremtidens observatorium, se udstillingen ”Rundt om Månen”, tag turen på planetstien og vær med til julestjerner by night, når vi tager teleskoperne frem og zoomer ind på vinterhimlens stjerner hver eneste aften. Og er det overskyet, får I en fantastisk oplevelse i vores oppustelige planetarium.
Vi giver selvfølgelig julestjernerundvisninger – helt uden spoilers!

Høring om forslag til ny trafiksikkerhedsplan

 

 

Holbæk kommune har sendt et forslag til trafiksikkersplan for 2020 – 2025 i høring fra 17/9 til 20/10 2019.

Læs mere om høringen, herunder hvor eventuelt høringssvar skal sendes hen.

Trafiksikkerhedsgruppen i Jyderup forventer at afgive høringssvar, så har du bemærkninger til trafiksikkerhedsplanen, må du meget gerne skrive til gruppens formand: Gert Mortensen på mail: goldenstenholm@mail.dk

Høringen er afsluttet.

Trafikgruppen har fremsendt høringssvar, læs det her

 

Hent trafiksikkerhedsplanen med et klik på billedet:

Husk at anmelde rotter

Har du rotter eller bare en mistanke om, at du har rotter, har du pligt til at anmelde det.
Rotten er et alvorligt skadedyr, der årligt ødelægger for millioner af kroner. De æder eller inficerer fødevarer til både mennesker og dyr, og de udsætter kloakrør, husinventar, elinstallationer og meget andet for daglige angreb. Rotter bærer desuden forskellige smitsomme sygdomme med sig, hvoraf nogle kan være livstruende for mennesker.
Hvis du ser rotter eller tegn på rotter på din ejendom, skal du anmelde det til kommunen.
Det er gratis at få bekæmpet rotter. Holbæk Kommune har indgået aftale med firmaet Anticimex A/S, der står for bekæmpelsen i hele kommunen.
Rottebekæmperne kører på hverdage i tidsrummet kl. 08.00-15.30. Lørdage samt søn- og helligdage kører bekæmperne i et begrænset tidsrum, hvis det drejer sig om akutte anmeldelser.
Hvis du har rotter inde i beboelse, vil du blive kontaktet inden for 24 timer.
Anmeld rotter her: Anmeld rotter

Nævninge og domsmænd efterlyses

Det er snart tid til at melde navne ind på den grundliste, som Retten i Holbæk og Østre Landsret udtager domsmænd og nævninge (lægdommere) fra. Den kommende liste vil være gældende for perioden 1. januar 2020 – 31. december 2023.

Personerne på listen skal udgøre et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen. Så alle, der opfylder kriterierne for at kunne blive nævning eller domsmand, opfordres til at ansøge – og vi opfordrer derfor også jer lokalfora til at dele nyheden i jeres netværk.

Er du interesseret, så kan du finde mere information og udfylde ansøgningsskemaet  her

Der er ansøgningsfrist den 8. marts

Præsentér jeres projekt for PULO

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne (PULO) har besluttet, at lokale foreninger, fora og ildsjæle kan invitere sig selv med til projektudvalgets møder, hvis man har et større projekt, som man ønsker at præsentere.

Det vil typisk være et projekt, hvor fornemmelsen er, at projektet vil kræve politisk involvering, og at det derfor kan være hensigtsmæssigt at inddrage projektudvalget på et tidligt tidspunkt.

I Jyderup følger styregruppen for lokalforum en række større projekter, der dækker lokalområdet, det kan derfor  – efter styregruppens opfattelse – være hensigtsmæssigt at kontakte styregruppen inden PULO kontaktes, men det er på ingen måde et krav. En mulighed er også at inddrage kommunens fællesskaber for Jyderup, Jørn Klinge, hvis mailadresse er : jornk@holb.dk.

Man kan invitere sig med til et møde ved at sende en mail til Camilla Wikke: cawik@holb.dk. Mailen skal indeholde en klar beskrivelse af formålet med mødet, en projektbeskrivelse samt overvejelser vedrørende følgende spørgsmål:

 1. På hvilken måde udvikler projektet lokalområdet?
 2. Hvorfor vil I i konkret dialog med PULO – hvad kan udvalget bidrage med?

PULO holder møder en gang om måneden. Ved hvert møde vil der være to præsentationer fra ildsjæle. Det betyder, at alle ildsjæle ikke kan få deres projekter præsenteret ved det først kommende møde. Der prioriteres således, at alle lokalområder får muligheder for at komme med.

PULO’s (og de øvrige poliske udvalgs) mødedatoer kan læses her: https://holbaek.dk/politik/politisk-moedekalender-2019/

Styregruppens kontaktperson er Preben Gajhede, preben.gajhede@mail.dk

 

 

 

Både penge og rum til fællesskab – pulje i 2019

Opslaget er blevet opdateret med et nyt opslag fra Holbæk kommune om samme pulje, men med overskriften “Penge til fællesskab”, se øverste billede til højre.

På anbefaling af projektudvalget for Udvikling af Lokalområder (PULO) har kommunalbestyrelsen afsat 4 mio. kr. i både 2018 og 2019 til projekter i lokalområderne. Puljen hedder “Rum til fællesskab”, og da den indeholder et anseeligt beløb, åbner den for mange lokale muligheder, samtidig med at rigtig mange i lokalområderne har mulighed for at ansøge. I 2019 er der ansøgningsfrist den 22. april 2019 og i september (dato følger senere på året). Hovedområderne for puljen er:

1. Særlige kendetegn
2. Møder i naturen
3
. Lokale samlingssteder
4. Sikker færden

men læs selv og bliv inspireret på kommunens hjemmeside ved at klikke på billedet nederst til højre.

Tilskud til realisering af gode ideer i 2019

Holbæk kommune har i 2019 afsat en pulje på 300.000 kr. til udvikling/forskønnelse i lokalområderne. Puljen fordeles på 4 projekter, der hver får 75.000 kr. Folkeoplysende foreninger (herunder de forskellige lokalfora i lokalområderne), frivillige foreninger og andre selvorganiserede grupper i lokalområderne uden for Holbæk by kan søge om midler fra puljen. Der kan ikke ydes tilskud til erhvervsdrivende eller privat ejendom.

Der kan søge penge til initiativer eller projekter, der:

 • bidrager til udvikling og/eller forskønnelse af lokalområderne uden for Holbæk by
 • kommer det lokale fællesskab til gavn
 • kommer en bred kreds af borgere til gavn
 • har en samlet projektsum på minimum 125.000 kr.  (Det er muligt at medregne værdien af frivillig arbejdskraft i egenfinansieringen. Værdien af frivillig arbejdskraft fastsættes til 100 kroner i timen og den må maksimalt udgøre 50 procent af egenfinansieringen svarende til 25.000 kroner).

Desuden gælder det at:

 • der ikke kan søges midler til projekter, der efterfølgende pålægger Holbæk Kommune driftsudgifter til vedligehold eller lignende, med mindre særlige forhold taler derfor; fx. hvis der er lavet en forudgående aftale eller kontrakt (spørg din fælles-skaber, hvis du er i tvivl)
 • der ikke gives puljemidler til alkohol, stoffer og tobak, eller til projekter med stødende, racistisk, uetisk eller ulovligt indhold.

Fristen for at indsende ansøgning til midlerne er 1. marts 2019.  Hvis der ønskes sparring på en ansøgning, så står fælles-skaberne til rådighed.

Ansøgninger fra vores lokalområde skal ikke godkendes lokalt, men alle er naturligvis velkomne til at kontakte de eksisterende projektgrupper for råd og vejledning og/eller eventuelt samarbejde om nye projekter. Undertegnede er også til rådighed for for eventuelle spørgsmål.

Alle ansøgninger behandles af fælles-skaberne i Holbæk Kommune. Fælles-skaberne udvælger de projekter, der skal modtage støtte og indstiller dette til Udvalget for Kultur og Fritid, der foretager den endelige beslutning.

Beslutning om bevilling eller afslag meddeles ansøgerne senest 3. maj 2019.

Ansøgningsskema og yderligere oplysninger findes på kommunens hjemmeside: http://holbaek.dk/politik/holbaek-i-faellesskab/lokal-udvikling/lokalomraadernes-udviklingspulje/ 

Der er også andre muligheder for at søge tilskud i Holbæk kommune. Her er en samlet oversigt over mulighederne: https://holbaek.dk/kultur-og-fritid/faellesskab/tilskud

Preben Gajhede, tlf. 2225 9475 eller på mail preben.gajhede@mail.dk

Rum til fællesskab – pulje til projekter

På anbefaling af projektudvalget for Udvikling af Lokalområder (PULO) har kommunalbestyrelsen afsat 4 mio. kr. i både 2018 og 2019 til projekter i lokalområderne. Puljen hedder “Rum til fællesskab”, og da den indeholder et anseeligt beløb, åbner den for mange lokale muligheder, samtidig med at rigtig mange i lokalområderne har mulighed for at ansøge. Der er ansøgningsfrist den 21. oktober 2018 og den 22. april 2019. Hovedområderne for puljen er:

1. Særlige kendetegn
2. Møder i naturen
3
. Lokale samlingssteder
4. Sikker færden

men læs selv og bliv inspireret på kommunens hjemmeside ved at klikke på billedet til højre.

Bedre bredbåndsforbindelse!

Hvis man påtænker at ansøge energistyrelsen om tilskud til bedre bredbåndsforbindelse er der nu mulighed for at supplere med et tilskud fra Holbæk kommune.

Kommunalbestyrelsen har på baggrind af anbefaling fra projektudvalget for Udvikling af Lokalområder afsat 250.000 kr. til en bredbåndspulje for kommunens borgere med dårlig bredbåndsforbindelse. Klik på billedet for at læse meget mere på Holbæk kommunes hjemmeside. Der er ansøgningsfrist den 3. oktober 2018

Tilskud til realisering af gode ideer i 2018

Holbæk kommune har i 2018 afsat en pulje på 300.000 kr. til udvikling/forskønnelse i lokalområderne. Puljen fordeles på 4 projekter, der hver får 75.000 kr. Folkeoplysende foreninger (herunder de forskellige lokalfora i lokalområderne), frivillige foreninger og andre selvorganiserede grupper i lokalområderne uden for Holbæk by kan søge om midler fra puljen. Der kan ikke ydes tilskud til erhvervsdrivende eller privat ejendom.

Der kan søge penge til initiativer eller projekter, der:

 • bidrager til udvikling og/eller forskønnelse af lokalområderne uden for Holbæk by
 • kommer det lokale fællesskab til gavn
 • kommer en bred kreds af borgere til gavn
 • har en samlet projektsum på minimum 125.000 kr.

Desuden gælder det at:

 • der ikke kan søges midler til projekter, der efterfølgende pålægger Holbæk Kommune driftsudgifter til vedligehold eller lignende, med mindre særlige forhold taler derfor; fx. hvis der er lavet en forudgående aftale eller kontrakt (spørg din fælles-skaber, hvis du er i tvivl)
 • der ikke gives puljemidler til alkohol, stoffer og tobak, eller til projekter med stødende, racistisk, uetisk eller ulovligt indhold.

Fristen for at indsende ansøgning til midlerne er 1. september 2018.  Hvis der ønskes sparring på en ansøgning, så står fælles-skaberne til rådighed.

Ansøgninger fra vores lokalområde skal ikke godkendes lokalt, men alle er naturligvis velkomne til at kontakte de eksisterende projektgrupper for råd og vejledning og/eller eventuelt samarbejde om nye projekter. Undertegnede er også til rådighed for for eventuelle spørgsmål.

Alle ansøgninger behandles af fælles-skaberne i Holbæk Kommune. Fælles-skaberne udvælger de projekter, der skal modtage støtte og indstiller dette til Udvalget for Kultur og Fritid, der foretager den endelige beslutning.

Beslutning om bevilling eller afslag meddeles ansøgerne senest 15. oktober 2018.

Ansøgningsskema og yderligere oplysninger findes på kommunens hjemmeside: http://holbaek.dk/politik/holbaek-i-faellesskab/lokal-udvikling/lokalomraadernes-udviklingspulje/ 

Der er også andre muligheder for at søge tilskud i Holbæk kommune. Her er en samlet oversigt over mulighederne: https://holbaek.dk/kultur-og-fritid/faellesskab/tilskud

Preben Gajhede, tlf. 2225 9475 eller på mail preben.gajhede@mail.dk

Kommuneplan i høring

28/2: Sidste nyt: Da der er sket ændringer i kommuneplanforslaget er høringsfristen forlænget med 8 uger, hvilket fremgår af kommunens hjemmeside, se linket senere i dette opslag. Styregruppen har afgivet høringssvar. Det kan læses her.

Kommuneplanen er en overordnet plan for kommunens fysiske rammer. Planen revideres hvert 4 år og her i 2018 skal planen for 2017 til 2029 endeligt godkendes. Planen er i høring fra den 6. november 2017 til den 26. februar 2018.

Vi har her på hjemmesiden desværre været alt for længe om at orientere om kommuneplanen og om høringen, hvilket betyder, at vi er for sent ud med at fortælle, at der også er et orienteringsmøde om kommuneplanen på Elværket i Holbæk den 22. januar med en tilmeldingsfrist den 17. januar, det beklager vi.

På Holbæk kommunes hjemmeside kan man læse alt om planen og om høringen 

I den gældende kommuneplan har Jyderups helhedsplan været et bilag til kommuneplanen og i foråret 2017 blev helhedsplanens idékatalog drøftet og revideret på et borgermøde. Det reviderede forslag er fremsendt til kommunens planafdeling. I den kommende kommuneplan vil helhedsplanerne ikke blive medtaget som bilag til kommuneplanen, således at de løbende kan revideret (ellers kan det kun ske hvert 4. år). Helhedsplanerne vil fortsat indgå i den kommunale planafdelingens arbejde. I forbindelse med byrådets beslutning om at igangsætte en handleplan for Jyderups udviklingsprojekter vil den reviderede helhedsplan være et arbejdsgrundlag.

Styregruppen har på sit møde den 4. december set nærmere på rammerne for Jyderup (læs dem her). Det er styregruppen opfattelse, at de foreslåede rammer (som er de samme som hidtil) er tilstrækkelige til at dække behovene i den kommende planperiode. Der er dog udlagt et boligområde med op til 24 boliger ved Lerchehuset, hvor det efterfølgende har vist sig, at det ikke muligt at få tilladelse til at bygge. Styregruppen vil overveje, om der i et høringssvar skal anmodes om udpegning af et alternativt boligområde til et tilsvarende antal boliger.

Styregruppen har på sit møde den 8. januar drøftet kommuneplanens temaer (læs dem her). Efter styregruppens opfattelse er der heller ikke i temaerne væsentlige forhold, der bør belyses nærmere.

Styregruppen har på baggrund heraf vurderet, at der ikke er behov for at afholde et borgermøde i Jyderup om lokalplanen forud for afgivelse af et eventuelt høringssvar.

En interessant måde at læse kommuneplanen på, er at benytte nedenstående link (klik på billedet), der fører frem til et kort, hvor man ved at klikke på knappen “kortlag” øverst til venstre kan få alverdens oplysninger om kommuneplanens temaer.

Ved klik på nedenstående billede kommer det samme kort frem, men med en række farvede områder. Zoom ind og klik på et område og få alle rammebestemmelser, der gælder for netop dette område:

Gratis kopiering til de lokale foreninger

FrivilligCenter Holbæk har indgået en aftale med Holbæk Bibliotek, de lokale biblioteker i Jyderup, Svinninge og Tølløse samt OrØkontoret om gratis kopiering til de lokale foreninger.

Interesseorganisationer, private- eller lukkede foreninger med begrænset medlemstilgang, f.eks. vandværksforeninger, grundejerforeninger, boligforeninger, andelsboligforeninger er ikke omfattet af tilbuddet om gratis kopiering.

Læs mere her

Stigning i anmeldelser på rotter …. se hvordan du forebygger og anmelder

I øjeblikket oplever Holbæk Kommune en stor stigning i anmeldelser på rotter. Rotterne trives, da vi selv er med til at give dem gunstige leveforhold.
Det er meget normalt, at vi får mange anmeldelser om rotter hen over efteråret og vinteren. Rottebekæmperne har derfor rigtig travlt i øjeblikket med at besøge alle de adresser, hvor der bliver anmeldt rotter på.
Rottebekæmperne må desværre konstatere at mange af anmeldelserne er i tilknytning til hønsehold og fuglefodring. Anmeldelser på rotter indendørs i boliger, ligger også højt i forhold til de foregående år.
Du kan gøre mange ting for at forebygge rotter i og ved din bolig:

Anmeld rotter – klik på billedet.

Begræns adgangen til foder

 • Undgå fuglefodring
  Lad være med at strå løse korn direkte på jorden. Det er i en god hensigt at vi fodre fuglene, men rotterne bliver også tiltrukket af maden.
 • Sikring af hønsegårde og kaninbure mv.
  Det er vigtigt at bruge fintmasket hønsenet ved bunden af hønsegården og bure. 60 centimeter fra jord og op, kan gøre en forskel. Almindeligt hønsenet holder hønsene inde i gården, men holder ikke rotterne ude. De kan komme igennem åbninger på 2 cm. Det er også en god ide, at intervalfodre hønsene. Dvs. sætte foderet frem i 15-30 minutter og derefter tage det væk. Så ligger det ikke på jorden og tiltrækker rotterne.
 • Sikring af spiseligt foder
  Sørg for at opbevare dyrefoder, evt. fugle- og græsfrø i lukkede beholdere, hvis det er placeret udendørs i f.eks udhuse og garager.
 • Læg ikke forarbejdede madvarer i kompostbeholderen

Begræns adgangen til opholdsteder

 • Uden for boligen/huset vælger rotter typisk brændestakke, kompostbeholdere og f.eks ophobet byggemateriale at opholde sig i.
 • Har affaldscontaineren bundprop, skal denne altid være monteret.

Undersøg din bygning og kloak

 • Undgå tæt vegetation og materialer op ad husmure/bygninger
  Rotter klatre gerne op ad bevoksning ved muren og op i tagudhænget. Dermed kan de også få adgang til lofter på boliger.
 • Ydermure, sokler og tage skal være intakte
  Rotter har som sagt kun brug for åbninger/sprækker over 2 cm for at komme ind.
 • Sørg for intakte ventilationsriste i sokkel og mur
 • Undgå åbenstående kældervinduer eller sørg for sikring af vinduer med net
 • Sikring af kloak og afløb er tætte
  Tjek samlebrønde med jævne mellemrum: Grus eller jord i bunden tyder på en defekt. Huller i jorden uden opgravet jord, eller sammensunkne fliser kan være tegn på kloakbrud. Faldstammeudluftninger skal være forsynet med vakuumventil og evt. metalnet
 • Tagnedløb skal udmunde under rist eller dæksel
 • Afløbsriste i boligen skal være fastskruede

Hvis du ser rotter eller tegn på rotter

Hvis du er opmærksom på de foranstaltninger du kan gøre og de forhold der tiltrækker rotter, kan du selv være med til at gøre en forskel på om rotterne har gunstige levemuligheder på din eller naboens ejendom. Rotterne kender ikke til hegn og matrikelskel. De kan godt leve på en ejendom og finde føden på en anden.
Husk: Hvis du ser rotter, har du et ansvar for at anmelde det straks til kommunen. Gør det her