Udbudte puljer

Holbæk kommune har en række puljer til mange formål herunder også en del, der er relevante for vort lokalområde. Herunder er beskrevet nogle af puljerne, men hvis du vil have et ajourført overblik over kommunens puljer, så klik over på kommunens hjemmeside: www.holbaek.dk/kultur-og-fritid/faellesskab/faelles-skabere/tilskud/

 

Frivillighedspuljen
Kommunalbestyrelsen har i 2018 afsat 350.000 kr. til støtte af konkrete aktiviteter, projekter og samarbejder til gavn for fællesskabet.
Læs om frivillighedspuljen

Aktivitetspuljen
Frivillige og foreninger kan frit søge midler til alle former for frivillighedsprojekter. Der kan løbende indsendes ansøgninger. Frivilligrådet holder møde ca. én gang i kvartalet og træffer her beslutning om bevillinger.
Læs om aktivitetspuljen. 

Lokalområdernes Udviklingspulje
Kommunalbestyrelsent har i 2019 afsat 300.000 kroner til Lokalområdernes Udviklingspulje, der går til lokal udvikling og forskønnelse i de 17 lokalområder i kommunen. Ansøgningsfrist 1. marts 2019.

Læs mere om årets pulje i dette opslag

Kultur- og fritidspuljer
På Kultur- og Fritidsområdet har foreninger mulighed for at søge støtte til kulturelle arrangementer og udstyr.
Læs oversigten over puljer

Projektudvalget for lokal udvikling

Til projekter for udvikling af lokalområder er der i 2019 afsat et rådighedsbeløb på 10 mio. kr. Projektudvalget drøfter projekterne og indstiller anvendelsen af pengene til kommunalbestyrelsen. I forbindelse med handleplanen for Jyderup er der pr. 14/9 – 2018 bevilget:

Medfinansiering af Naturrum i samarbejde med Naturpark Åmosen:  500.000 kr.
Naturakseprojekt i Drivsaatskoven – Bypark:  320.000 kr.
Projekt Attraktive Byrum:  250.000 kr.
Projekt Grøn Bymidte:  300.000 kr.

Kommunalbestyrelsen har den 12/9 2018 opdelt rådighedsbeløbet i 3 puljer:

Rum til fællesskab, ansøgningsfrist 21. oktober 2018 og 22.april  2019, læs mere her

Pulje til landsbyfornyelse, læs mere her

Pulje til bedre bredbåndsforbindelse, læs mere her

Lukket for kommentarer.