Fællesskaber-ordningen

Byrådet i Holbæk kommune har helt fra kommunesammenlægningen i 2007 prioriteret dialogen og samarbejdet med lokalområderne og de mange frivillige fællesskaber. Efter at have arbejde med årlige dialogmøder mellem politikere og lokalfora har byrådet udarbejdet en dialogmodel, som her i 2016 tegner til at være en model, der kan fungere rigtig godt, hvis borgerne selv vil det. I Jyderup har vi et fint samarbejde med “vores” fælles-skaber, og vi har gode kontakter til såvel politikere som embedsmænd. For at få indsigt i og forstå dialogmodellen er det en god idé at se nedenstående lille video:

Jyderups fælles-skaber er:

Christina Hvalsø Hansen
Mail: chrhh@holb.dk
Tlf: 7236 4692 

Lukket for kommentarer.