Borgermøder

Oplæg til og referater fra borgermøder vil ofte være knyttet til de enkelte projekter og vil i disse tilfælde altid være placeret under det enkelte projekt. På denne side vil alle borgermøder blive annonceret og efterfølgende vil der foreligge referater:

Indbydelse, dagsorden og eventuelle oplæg

Referater 

Vejdirektoratet afholder borgermøder om om den kommende motorvej gennem Jyderup

Torsdag den 24. november 2022 kl. 17.00 og kl. 19.00 i Jyderup Hallen

Læs også indbydelsen til borgermøderne

Borgermøde om den store prisstigning på fjernvarme i Jyderup

Tirsdag den 25. oktober 2022 kl. 19.00 i Jyderup Hallen

Læs også indbydelsen til borgermødet

Borgermøde om lokalplan 11.23 Ny lokalplan for en del af boligområdet Jyderup Nord

Mandag den 3. oktober 2022 kl. 19.00 til 21.00 i Skarridsøsalen.

Lokalplanen er foreløbig vedtaget den  21/9 og er udsendt i høring.

Læs også indbydelsen til borgermødet

Der er ikke udarbejdet referat fra mødet, men kontaktgruppens høringssvar kan læses her

Borgermøde om om den kommende motorvej gennem Jyderup

Mandag den 22. august 2022 kl. 19.00 i Jyderup Hallen

Læs også indbydelsen til borgermødet

Der deltog 250 borgere. Referat fra mødet kan læses her.

Borgermøde om lokalplan 11.26 Nyt erhvervsområde ved Bødkervej

Onsdag den 17. august 2022 kl. 17.30 til 19.00 i Skarridsøsalen.

Lokalplanen er foreløbig vedtaget den  27/4 og er udsendt i høring.

Læs også indbydelsen til borgermødet

Der er ikke udarbejdet referat fra borgermødet

Borgermøde om Lokalforums organisering.

Tirsdag den 28. juni 2022 kl. 17.00 til 19.00 i Skarridsøsalen.

Læs indbydelsen til borgermødet

Der er ikke udarbejdet referat fra borgermødet

Borgermøde om lokalplan 11.25 “Jyderup Nord Børnehus”.

Onsdag den 4. august 2021 kl. 19.00 til 20.30 i Jyderup Hallen.

Lokalplanen er foreløbig vedtaget den  16/6 og er udsendt i høring.

Læs også indbydelsen til borgermødet

Der er ikke udarbejdet referat fra borgermødet

Borgermødet om nye rammer for lokalforum søges afholdt den 28. september 2020 kl. 19.00 i Skarridsøsalen.

Læs indbydelsen til borgermødet

Læs styregruppens forslag til nye rammer for lokalfoum.

Der er ikke udarbejdet referat fra borgermødet. I mødet deltog 30 borgere og efter en gennemgang af  styregruppens forslag til nye rammer blev de godkendt uden indvendinger. 4 borgere meldte sig umiddelbart til den nye kontaktgruppe og flere er på vej.

Borgermøde om lokalplan 11.21 “Naturområde ved Skarresø” og lokalplan 11.20 “Skarridsøhjemmet”.

Torsdag den 18. juni 2020 kl. 19.00 til 20.30 på Campingpladsen.

Lokalplanerne er foreløbig vedtaget henholdsvis den 22/4 og 20/5 og er nu udsendt i høring. Læs mere under projekt Campingplads og Vandrehjem

Læs også indbydelsen til borgermødet

Der er ikke udarbejdet referat fra borgermødet, men styregruppen har afgivet 2 høringssvar med baggrund i borgermødet:

Lokalplan 11.21
Lokalplan 11.20

Borgermøde med fordebat om lokalplan for Campingpladsen

Borgermøde den 10. oktober kl. 20.00 – 21.30

 

Læs indbydelse til borgermødet 

Borgermøde om lokalplan 11.19 “Mariendal”

I forbindelse med høringen om forslag til lokalplan 11.19 indbyder Holbæk kommune til borgermøde om lokalplanforslaget tirsdag den 7. maj kl. 17.30 på skolen. Lokalplanforslaget åbner mulighed for at indrette 14 boliger i det tidligere børnehus Mariendal på Holbækvej 102. Desuden åbnes mulighed for at etablere 2 x 2 rækkehusboliger på den tidligere legeplads. Læs om høringen her

Borgermøde om planstrategi 2019

I forbindelse med høringen om forslag til planstrategi indbyder Holbæk kommune til borgermøde om planstrategien mandag den 29. april 2019 kl. 19.30 på Sidesporet i Holbæk. Læs mere om høringen her og læs indbydelsen her

Projektgruppen for “Naturaksen – Den grønne akse”  har i en længere periode arbejdet med idéer til aktiviteter i Drivsåtskoven. Projektgruppen er nu klar til igen at inddrage borgerne i det videre projekt.

Lokalforums styregruppe indbyder derfor til borgermøde tirsdag den 19. februar kl. 19 til 21 i A-fløjen på Skovvejens skole, afdeling Jyderup. på mødet bliver der mulighed for dels at høre om den skitse til aktiviteter, der nu forligger og dels at debattere forslaget og få indflydelse på det videre arbejde.

Holbæk kommune indbyder til borgermøde om nyt lokalplanforslag tirsdag den 11. december 2018 kl. 18 til 20 i Skarridsøsalen.

Læs om lokalplanforslaget og høringen her

Holbæk kommune indbyder til borgerdialogmøde torsdag den 8. november om kommunens bosætningsanalyse, som også i højeste grad vedrører vort lokalområde.

Indbydelse til mødet 

Læs opslaget om bosætningsanalysen og selve analysen

Mødet have udelukkende til formål at gennemgå analysen og give mulighed for at stille spørgsmål til denne. På mødet blev det dog oplyst, at der vil blive et nyt borgermøde i begyndelsen af det nye år, hvor der bliver mulighed for at give input til den boligstrategi, der senere skal udarbejdes. Det vil vi se frem til.

Styregruppen for lokalforum indbyder til borgermøde onsdag den 6. juni kl. 19.00 i Skarridsøsalen. Mødets formål er at orientere om indholdet af den netop udarbejdede handleplan for Jyderups udviklingsprojekter og om politiets nye projekt “Tryghedsambassadør”

Indbydelse til mødet 

Læs den færdige handleplan

Læs om Tryghedsambassadøreprojektet

Også dette møde var i udpræget grad et orienteringsmøde, hvorfor der ikke er udarbejdet et referat fra mødet.

Handleplanen blev gennemgået, og der var enkelte opklarende spørgsmål undervejs. Afsluttende blev der klappet af planen.

Områdebetjent Jørgen Nordlund og tryghedsambassadør Preben Olsen orienterede om den nye ordning. Ordningen vil i løbet af efteråret blive synliggjort på denne hjemmeside. Der er oprettet en side på Facebook, der hedder Jyderup Tryghedsambassadør

Styregruppen for lokalforum indbyder til borgermøde med information om kommunalbestyrelsens beslutning om at igangsætte udarbejdelsen af en handleplan for Jyderups udviklingsprojekter. Borgermødet finder sted Onsdag den 7. marts kl. 19.00 i Skarridssalen. Læs indbydelsen her eller om handleplanen her.

Læs oplægget til mødet

Det var hovedsageligt et orienterende møde med enkelte spørgsmål og kommentarer til oplægget. der er derfor ikke udarbejdet referat fra mødet.

Holbæk kommune indbyder til borgermøde om høring af lokalplanforslag for et boligområde omkring Søbæksvej/Søbæksparken (brandtomten) i Skarridsøsalen torsdag den 21. september 2017 kl. 18.30. Læs mere om høringen.

Holbæk kommune indbyder til borgermøde om høring af nyt lokalplanforslag for Jyderup præstegård den 9. august 2017 kl. 18.30 i præstegården. Læs mere om høringen.

Lørdag den 20. maj indbyder lokalforums styregruppe til åbent hus med præsentation af Jyderups projekter.
Flest mulige af de projektansvarlige vil være til stede på Café Habibi den 20/5 mellem klokken 10 og 12 for at fortælle om deres projekt og besvare spørgsmål omkring projektet- så kig indenfor, få en kop kaffe, og få lidt mere at vide om, hvad der sker i byen. Styregruppen vil også være repræsenteret for at kunne svare på spørgsmål om styregruppens arbejde og om lokalforum.

Der er ikke udarbejdet referat, da det var et åbent hus arrangement, hvor man kunne gå rundt og tale med de projektansvarlige. Omkring 15 borgere kiggede indenfor i løbet af formiddagen.

Jyderup Fonden indbyder til årsmøde tirsdag d. 25. april 2017 kl. 17.30 til 18.30 i Jyderup Hallens store mødelokale. På mødet vælges én borgerrepræsentant til fondens bestyrelse.

Læs mødets dagsorden 

Borgermøde om lokalforum og om revision af helhedsplanens idékatalog torsdag d. 9. marts 2017 kl. 19.30 i Skarridsøsalen.

Læs mere om mødets to punkter:

  1. Skal lokalforum omdannes til en forening? 
  2. Revision af helhedsplanens idékatalog

Borgermøde om den tidligere rådhusbygnings fremtid og bibliotekets placering tirsdag d. 13. december kl. 19 i Skarridsøsalen.

Mødet er aflyst.

Læs mere om baggrunden for aflysningen.

Borgermøde i november 2016 med evaluering af lokalforums nye rammer. Tid og sted er ikke fastlagt. Læs om rammerne her.
1.11.16: Mødet er fastlagt til mandag den 21. november 2016 kl. 19.00 i Skarridssøsalen. Mødets dagsorden fastlægges den 8/11 og offentliggøres her på siden omkring den 10.
13.11.16 Dagsorden

Borgermøde om integration. Mødet har været annonceret til d. 18/8, men er foreløbig udsat på ubestemt tid.
Mødet er efterfølgende flyttet til mandag den 31. oktober 2016

Der er ikke udarbejdet referat fra dette møde.

Borgermøde den 10. maj 2016 om eventuel nedrivning af præstegårdens udlænger. Læs om oplægget til mødet under projekt Præstegården.

Borgermøde den 27. april 2016 med orientering om Jyderup Fonden og valg af en borgerrepræsentant til Jyderup Fonden.

Der blev ikke udarbejdet referat fra mødet, men det kan nævnes, at Steffen Jacobsen blev valgt. Læs eventuelt mere om  Jyderup Fonden. 

Borgermøde den 28. februar 2016 om eventuel etablering af en hundeskov i Jyderup. Læs om oplægget til mødet under projekt Hundeskov i Jyderup.

Lukket for kommentarer.